کابین آسانسور جان شهروند تهرانی را گرفت

شمار نشریه : 189

افسر عملیات منطقه 5 آتشنشانی تهران گفت: گرفتار شدن نگهبان میانسال بین کابین و دیواره آسانسور واقع در خیابان ولیعصر نبش خیابان زرتشت موجب مرگ این فرد 52 ساله شد. به گزارش پایگاه خبری آتشنشانی تهران، در پی تماس همکاران مرد میانسال با سامانه 125 مبنی بر گیر کردن این فرد در کابین آسانسور، آتشنشانان ایستگاه 18 به همراه گروه امداد و نجات 1 و 14 به محل حادثه اعزام شدند. اکبر کشرلو اظهار کرد: نگهبان 52 ساله به علت نامعلوم بین کابین و دیواره آسانسور گرفتار شده بود که آتش نشانان به سرعت برق آسانسور را قطع و ایمنسازیهای لازم را انجام دادند.وی افزود: نجاتگران با بهکارگیری تجهیزات، عملیات حساس رهاسازی اتاقک آسانسور را آغاز کردند و توانستند کابین را به حالت اولیه درآورده و نگهبان را که بهشدت دچار جراحت شده بود خارج کرده و تحویل امدادگران اورژانس دهند.

افسر عملیات منطقه 5 آتشنشانی تهران گفت: به تائید امدادگران اورژانس مرد میانسال متأسفانه به علت شدت جراحات وارده در لحظات اولیه فوت کرده بود.