هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   189   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

اعطای وام مسکن به نخبگان

معاون توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با تشریح مبلغ و شرایط بازپرداخت از اعطای وام مسکن به دو هزار نفر از استعدادهای برتر عضو بنیاد ملی نخبگان در سال جاری خبر داد.

 دکتر علیرضا دلیری با بیان اینکه یکی از دغدغههای اصلی نخبگان بحث مسکن است، تصریح کرد: در سنوات گذشته نیز به این موضوع توجه شده اما یکی از مشکلات موجود عدم همکاری مناسب بانکها در این راستا بوده است. وی گفت: در این راستا در دولت جدید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و بنیاد ملی نخبگان پیشنهادی را در زمینه وام مسکن به شورای پول و اعتبار ارائه و طی آن خواستار افزایش وام مسکن و طولانی شدن زمان بازپرداخت آن شد. وی افزود: مبلغ وام نخبگان درگذشته نیز قابلتوجه بوده اما چون دوره بازپرداخت آن کوتاه بود خیلی از افراد توان پرداخت قسط آن را نداشتند. دلیری اعلام کرد: بر این اساس طی مصوبه شورای پول و اعتبار، وام مسکن نخبگان از 80 به 100 میلیون تومان و دوره بازپرداخت آن نیز از 10 سال به 20 سال افزایش یافت و سود تسهیلات نیز با نرخ 9 درصد دریافت میشود.به گفته معاون توسعه مدیریت و منابع معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مصوبه ذکرشده، از طریق بانک مرکزی به چهار بانک عامل شامل بانکهای ملت، صادرات، رفاه کارگران و تجارت ابلاغشده است.