هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   158   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

زمان تحویل مسکن مهر شوش


فرماندار شوش از تحویل 700 واحد مسکن مهر تا پایان خردادماه سال جاری در این شهرستان خبر داد.

عبدالرضا سعیدی نیا به ارائه آمارهایی از برنامه‌ها و طرح‌های عمرانی شهرستان شوش پرداخت و اظهار کرد: در حال حاضر از 400 طرح توسعه کشاورزی؛ 225 طرح در شهرستان شوش به تصویب رسیده است. وی افزود: از میان طرح‌های مصوب، 178 طرح به مرحله عملیاتی و از این تعداد 112 مورد نیز به مرحله افتتاح رسیدند.