هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   188   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

کلید توسعه فعالیت پیمانکاران، اعتماد است

نائب رئیس دوم کمیسیون عمران مجلس مقیمی گفت: باید با اعتماد به پیمانکاران ظرفیتهای ملی کشور را توسعه دهیم و نقدینگی موجود در جامعه را به سمت و سوی تولید مسکن و انبوهسازی هدایت کنیم.

احمدعلی مقیمی افزود: با جمع‌‌آوری 600 هزار میلیارد تومان نقدینگی موجود در دسترس مردم باید فضا را برای تولید انبوه مسکن فراهم و از بازار سکه و ارز خارج کرد.

مقیمی در راستای این که اصلاح الگوی مصرف در بخش ساخت و ساز چقدر میتواند حائز اهمیت باشد، افزود: متأسفانه هنوز از سوی وزارت راه و شهرسازی الگویی در این زمینه ارائه نشده است.

وی تصریح کرد: در زمینه اصلاح الگوی مصرف در ساخت و ساز باید با طرح آمایش سرزمین و نیازها در راستای روند چگونگی اجرایی شدن آن الگویی را ترسیم کرد.

مقیمی گفت: در این زمینه میزان دسترسی به وام مسکن، هماهنگی بین دستگاههای مربوطه و تأمین زیرساختهای لازم مورد توجه خواهد بود.

نماینده مردم مازندران، بهشهر، نکا و گاو شهر در مجلس تصریح کرد: باید با اعتماد به پیمانکاران ظرفیتهای ملی کشور را توسعه داد و نقدینگی موجود در دسترس مردم را به سمت تولید هدایت کرد.

عضو کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت: مسکن مهر در دولت قبلی از نظارت کافی برخوردار نبود و از سوی دیگر برخی از وزارتخانهها به تعهدات خود در زمینه تأمین خدمات و زیرساختهای لازم عمل نکردند.

وی تأکید کرد: نواقص مسکن مهر باید برطرف شود و ادامه راه مسکن توسط دولت جدید با گامهای استراتژی صورت پذیرد.