هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   188   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

کاردان‌ها در مناطقی فعالیت کنند که مهندسان حضور ندارند

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی گفت: کاردانهای فنی ساختمان باید در حیطههای مشخص و مناطقی که مهندسان حضور ندارند، فعالیت کنند.

خلیل محبتخواه در نشست مشترک با هیات مدیره نظام کاردانی ساختمان گفت: کاردانهای ساختمانی میتوانند در 34 شهر استان و به ویژه در شهرهای کم جمعیت و محروم فعالیت داشته باشند.

محبتخواه با تاکید بر اینکه کاردانهای فنی ساختمان در بحث نظارت جدی حرکت کنند، افزود: لازم است گزارش مفصلی از فعالیت کاردانهای فنی ساختمان در شهرهای مختلف استان ارائه شود تا راهبردهایی جهت ارتقای کمیت و کیفیت خدمات کانون نظام کاردانی ساختمان استان اتخاذ شود.

وی به تدوین نظامنامهای برای فعالیت کاردانهای فنی ساختمان اشاره کرد و گفت: گردش کار در شهرهایی که علاوه بر فعالیت نظام کاردانی ساختمان، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان نیز نمایندگی دارد، باید به شکل مطلوب تقسیم بندی شود.

محبتخواه با بیان اینکه در شرایط کنونی مردم خواهان اجرای دقیق مقررات ملی ساختمان در ساخت و سازهای شهری هستند، تصریح کرد: به روزرسانی تخصص و علم کاردانهای فنی ساختمان یکی از نیازهای مهم صنعت ساختمان سازی است.