هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   158   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

بازگشایی بلوار پیامبر اعظم(ص) قم

مدیرعامل سازمان توسعه و عمران قم از بازگشایی بلوار پیامبر اعظم(ص) در این شهر تا نیمه شعبان خبر داد.

محمدتقی نادعلی مدیرعامل سازمان توسعه و عمران قم با اشاره به اینکه با تأکید شهردار قم، فضای سبز این بلوار در حال احداث است، افزود: برای فاز سوم این پروژه بیش از 75 درصد فضای سبز در نظر گرفته شده است و اکنون نیز فضای سبز رفوژ وسط بلوار در حال اجرا است. وی در خصوص زمان بازگشایی این بلوار افزود: لاین تندرو، کندر و سطح اولیه پیاده رو تا نیمه شعبان مورد استفاده قرار خواهد گرفت.