هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   188   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

امضافروشی مهندسان ناظر صفر شد

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در پاسخ به این که علیرغم ارجاع کار به مهندسان ناظر از سوی سازمان  نظام مهندسی باز هم شاهد امضاءفروشی مهندسان ناظر هستیم گفت: درخصوص تخلفات مهندسان ناظر باید بگویم که بعد از اینکه مصوب شد ارجاع کار به مهندسان ناظر از سوی سازمان نظام مهندسی صورت گیرد تا حد زیادی تخلفات مهندسان ناظر در بحث نظارت ساختمانی کاهش یافته و در حال حاضر به صفر رسیده است.

سعید غفرانی ادامه داد: این مصوبه به نفع سازندگان و مهندسان ناظر است چرا که مهندسان به طور کامل حق و حقوق خود را دریافت میکنند و سازندگان نیز با خیال راحت اقدام به ساخت و ساز میکنند.

غفرانی در خصوص گودبرداریهای غیراصولی نیز گفت: در چند ماه گذشته 14 هزار کنترل برای گودبرداری صورت گرفته است که از این تعداد 1400 مورد تخلف دیده شده و دستور توقف و دقت در سازه نگهبان برای جلوگیری از هر گونه خسارت احتمالی به آنها برای رفع مشکل داده شده است.