هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   188   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

آزاد راه تهران – شمال در محاق

وزیر راه و شهرسازی پس از تعطیلات نوروزی امسال از ادامه بررسیها روی پروژه مهم آزادراه تهران - شمال خبر داد و اعلام کرد: تا زمانی که نتایج نهایی اعلام نشود هیچ وعدهای اعلام نمیکنیم اما با گذشت سه ماه هنوز نتیجه این بررسیها - که البته از همان ابتدای کار آخوندی آغاز شده است - اعلام نشده و دولت یازدهم علیرغم تشکیل کارگروه بررسی شرایط مالی و حقوقی این پروژه تصمیمی برای چگونگی ادامه یافتن روند ساخت، تأمین منابع مالی و پیمانکار و ... اعلام نکرده است.

پروژه پیر کشور میزبان چهارمین دولت

بهجز قطعه چهارم این آزادراه که نوروز سال گذشته افتتاح شد سه قطعه اصلی دیگر این پروژه بسیار مهم باقیمانده است.  در رابطه با قطعه دوم و سوم آزادراه تهران شمال هنوز تصمیم خاصی گرفته نشده و ازاینرو برنامه ساخت و تکمیل آن نیز مشخص نیست. 

اما قطعه اول این آزادراه که بهصورت مشارکتی بین بنیاد مستضعفان و طرف چینی که در قالب فاینانس عمل میکند پیشرفتی حدوداً 50 درصدی داشته است. این قطعه که بناست از فاصله تهران تا شهرستانک را در قالب 23 کیلومتر در اختیار شرکت چینی قرار دهد تا حد زیادی در حوزه کوهستانی پیشرفت کرده و تونلهای آن پیشرفت فیزیکی چشمگیری دارند. همچنین پلهای قطعه یک آزادراه تهران شمال نیز طبق آخرین اخبار در حال ساخت است اما به دلیل اینکه چینیها نتوانستهاند فاینانسان را تأمین کنند و انتقال پول برایشان هنوز مقدور نشده این قطعه روند کندی در پیشگرفته است.

بررسیهایی که همچنان ادامه دارد...

وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم درحالیکه نخستین سفر برونشهری خود را به این آزادراه اختصاص داده بود، اعلام کرد: هرگونه وعدهای در رابطه با آینده این پروژه و البته زمان دقیق احداث آن منوط به مطالعه و بررسیهای دقیقی است که در حوزه گزارشهای حقوقی و مالی پروژه انجام خواهد شد.

پس از آن نیز آخوندی در یکی از تنها اظهارنظرهای خود در رابطه با این آزادراه بسیار مهم در ابتدای سال جاری اعلام کرد: هنوز بررسیها از گزارشات تهیه شده در رابطه با آزادراه تهران  شمال در حال انجام است و وزارت راه تمام تلاش خود را میکند با بررسی دقیق ابعاد پروژه موردنظر اظهارنظر کند. وزیر راه بر این موضوع نیز تأکید کرده که با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و البته اولویتهایی که در وزارت راه وجود دارد محور هراز که در حال حاضر عملیات چهار بانده کردن آن در حال اجراست، یک اولویت بهحساب میآید و موضوعات مرتبط با آزادراه تهران  شمال درکنار آن قرار میگیرند.

کار توسط دولت متوقف شده ؟!

این بحثها در حالتی صورت گرفته که چندی پیش فرمانده قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء سپاه پاسداران رسماً اعلام کرد: " این قرارگاه آمادگی کامل برای اجرای پروژه آزادراه تهران شمال را دارد".

سردار عبداللهی با اشاره به سختیها و پیچیدگیهای این پروژه اظهار کرده؛ در مورد آزادراه تهران شمال با تمام توان و قدرت آمادگی داشتیم که کار عملیاتی انجام دهیم و یک ساختار و سازمان خوب نیز در این رابطه پیشبینی شد تا طبق زمانبندی مشخص پروژه اجرایی شود اما کار توسط دولت متوقف شد.

این صحبتهای فرمانده قرارگاه خاتمالانبیاء در حالی مطرحشده که پیشازاین مسئولان وزارت راه و شهرسازی بارها اعلام کرده بودند که دولت هرگز اجازه توقف کار در این آزادراه را نخواهد داد. همچنین خبرها از نحوه ساخت قطعه اول این آزادراه نیز از این حکایت دارد که طرف چینی که بنا بوده قطعه نخست را اجرایی کند به دلیل بلوکه شدن پول فاینانس ازنظر مالی در مضیقه قرارگرفته و کار در این محور نیز با کندی بسیاری انجام میشود.

با توجه به شرایط فعلی به نظر میرسد درصورتیکه وزارت راه و شهرسازی با عزم جدی به این آزادراه 18 ساله ورود نکند به احتمال بسیار زیاد ساخت آزادراه تهران شمال در دولت روحانی نیز سرنوشت گذشتگان را پیدا میکند و مشخص نیست سرانجام، این آزادراه 121 کیلومتری از چه زمانی پذیرای مسافران پرشمار این مسیر پرتردد خواهد شد. گرچه چندی پیش با پیگیریهای نمایندگان مجلس دولت اعلام کرد آزادراه تهران-شمال جزو اولویتهایش است، اما هنوز اتفاق امیدوارکنندهای در خصوص این پروژه روی نداده است.

چینی ها امتحان خود را پس دادند

 به گفته یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس، چینیها برای اجرای آزادراه تهران-شمال با استفاده از فاینانس اعلام آمادگی کردهاند.

عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه چینیها یکبار امتحان خود را پس دادهاند، گفت: یکبار با یکی از شرکتهای چینی قرارداد بستیم که متأسفانه این قرارداد به نتیجه نرسید، اما قرارگاه خاتم حداقل 20 کیلومتر در این آزادراه کار انجام داده و بهعبارتدیگر امتحان خود را پس داده است.

علی نعمت چهاردولی تصریح کرد: معتقدم قرارگاه خاتمالانبیاء باید مطالعهای در خصوص مدل فاینانس آزادراه تهران-شمال داشته باشد تا چنانچه  قرار است که این پروژه فاینانس شود قرارگاه این کار را انجام دهد.

در 10 ماه اخیر شماری از مسئولان وزارت راه و شهرسازی از ارائه پاسخ روشن به بلاتکلیفی پروژههای راهسازی ازجمله آزادراه تهران- شمال خودداری کردهاند . البته شمار دیگری از مسئولان نیز هرگونه اظهارنظر درباره پروژههای نیمهتمام حوزه حملونقل کشور را به آشنایی با این حوزه و بررسی بیشتر موکول میکنند.