هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   188   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

بازار مصالح در دو هفته

گروه بازار ساختمان: قیمت مصالح ساختمانی بهعنوان یکی از پارامترهای تأثیرگذار بر قیمت تمامشده ساختمان، دائماً در حال نوسان است . بر آن شدیم بهمنظور اطلاع مخاطبان گرامی نشریه و دستاندرکاران صنعت ساختوساز در هر شماره پيام ساختمان نگاهی به بازار مصالح داشته باشیم. بر اساس نتایج آمارگیری از قیمت مصالح ساختمانی از ابتدای سال 93 متوسط قیمت تمامی اقلام مورد آمارگیری نسبت به دوره قبل افزایش نداشته است. البته گروه آهن به دلیل اتفاقاتی مانند مذاکرات 1+5 ،ماه رمضان و تنش در کشورهای همسایه با کاهش قیمت و رکود همراه بوده و قیمت سیمان نیز بر اساس مصوبه جدید دولت از 31 خرداد اندکی افزایش داشته است .

آجر

با مقایسه قیمت آجر در این دوره نسبت به دوره قبل مشاهده میشود متوسط قیمت این کالا در برخی محصولات افزایش و در برخی کاهش داشته است. در این میان، بیشترین افزایش متوسط قیمت مربوط به بلوک سفالی تیغهای به ابعاد 25×20×10 و بیشترین کاهش مربوط به آجر ماشینی سوراخدار قرمز 5.5 سانتیبوده است.در حال حاضر هر عدد آجر بهمنی تهران 120 تومان و آجر بهمنی اصفهان 115 تومان در بازار عرضه میشود.بلوک سقفی ۲۵ تهران نیز هر عدد 1100 تومان عرضه میشود.

قیمت پوکه نیز از ابتدای سال 93 تغییر چندانی نداشته است. در حال حاضر هر ماشین پوکه معدنی دانهبندی 690هزار تومان با احتساب قیمت حمل آن است و هر ماشین پوکه تبریز 490هزار تومان در بازار قابلخرید و فروش است.

سنگ

به گفته کارشناسان قیمت سنگ نیز از ابتدای سال 93 تغییر محسوسی داشته و رو به افزایش است. بر این اساس بسیاری از کارخانهها لیست قیمت سنگ را روزانه ارائه میدهند.در حال حاضر یک مترمربع سنگ تراورتن برای کف و دیوار بهتناسب درجه و کیفیت از 15هزار تومان تا 96 هزار تومان قیمت دارد.مرمر سفید کرمان نیز به ابعاد اسلب 140 هزار تومان معامله میشود .

گچ پیشساخته

در این گروه هماکنون هر مترمربع سقف کاذب، دیوار سرویسها با ضخامت 0.6 به قیمت 197 هزار تومان،نمای خارجی کلاسیک، دیوار داخلی به ضخامت 0.8 به قیمت 269 هزار تومان تا 314 هزار تومان عرضه میشود. هر قالب پانل گچی کاوه با 3400 تومان کمترین و هر مترمربع دیوار گچی ساوه با 7000تومان بالاترین قیمت را دارند .

گچ

قیمت گچ از ابتدای سال 93 دستخوش تغییرات نشده است البته به نظر میرسد به دلیل رکود در خریدوفروش این مصالح ساختمانی قیمتها تا پایان سال تغییر نکند. در حال حاضر یک پاکت گچ گیپتون اسپندار 30کیلوگرمی 5 هزار تومان گرانترین و یک پاکت گچ اسپندار سمنان 30کیلو گرمی با هزار و 950 تومان ارزانترین گچ بازار  است. به عقیده کارشناسان این قیمتها تا آخر سال تغییر نخواهد داشت.

سیمان

بعد از نهایی شدن قیمت سیمان در 31 خرداد 93 قیمت هر تن سیمان بهجز پوزولانی فله 16 هزار تومان و قیمت هر تن سیمان پوزولانی ویژه نیز 13 هزار تومان افزایش داشت، ضمن اینکه قیمتهای جدید از 31 خردادماه اجرایی شده است. بر این اساس، قیمت هر تن سیمان تیپ دو به 100 هزار تومان و قیمت هر تن سیمان پوزولانی ویژه به 88 هزار تومان افزایش یافت.تولید سیمان در دوماهه ابتدای سال جاری معادل 8 میلیون و 740 هزار تن بوده و درعینحال، در همین مدت 3 میلیون و 470 هزار تن نیز صادرات سیمان و کلینکر صورت گرفته است.

بر این اساس در گروه سیمان به نسبت ماههای قبل با رشد قیمتی روبهرو بودیم. البته این افزایش چندان محسوس نبوده است.  در حال حاضر  هر تن سیمان تیپ 1 تهران 108 هزار تومان و تیپ 5 همین برند 110 هزار تومان در بازار قیمت دارد.سیمانهای فلهای ارزانتر از سیمانهای برزنتی و پاکتی است مثلاً هر تن سیمان فله تیپ 2 جاجرود 92 هزار تومان و هر تن برزنتی سیمان تیپ 2 جاجرود 110 هزار تومان عرضه میشود. درمجموع انواع سیمانها از رشد قیمت قابلتوجهی نسبت به بازار سال 92 برخوردار بوده است .هماکنون هر تن سیمان پوزولانی تهران 86 هزار تومان و هر تن سیمانسفید 189 هزار تومان عرضه میشود .

انواع شن و ماسه

در حال حاضر ماسه ۲ بار شسته طبیعی در بازار تهران بهصورت فلهای بدون هزینه حمل بار هر تن 16 هزارتومان عرضه میشود که این قیمت نسبت به سال قبل هزار تومان افزایش  داشته است. از ابتدای تیرماه 93 قیمت متوسط یکتن انواع ماسه از 13 هزار تومان به بالا بوده است که در این گروه ماسه ملاتی (خاکدار) مخلوط خاک و ماسه با قیمت 13 هزار تومان کمترین و بلوکاژ سنگ دانهبندی شده (ویژه مقاومت پی)با  25 هزار تومان بیشترین قیمت را دارند . اگرچه رنج قیمت هر تن انواع شن و ماسه در خرداد 93 با افزایش 1000 تا 2 هزار تومان همراه شده است اما نسبت به جهش قیمت مصالح دیگر متعارف به نظر میرسد .

تداوم افت قیمت شمش در بازار فولاد

طی هفته گذشته همزمانی چند عامل در بازار آهن موجب شد تا خریداران همانند هفتههای قبل، در بازار شمش و مقاطع حالت صبر و انتظار پیشین را در معاملات ادامه دهند.

کاهش نرخ ارز در طول هفته (تحت تأثیر دور ششم مذاکرات هستهای ایران در وین)، آغاز ماه رمضان و رکود شدید مبادلات بازاری محصولات فولادی، پایین آمدن قیمت مقاطع و شمش در بازار رسمی و غیررسمی ازجمله عواملی بودند که در این هفته به روند نزولی نرخها و کاهش حجم داد وستد انواع آهنآلات به امید ریزش بیشتر قیمتها در روزهای آتی دامن زدند.  البته در هفته گذشته از آهنگ شتابان افت قیمت در بازار آزاد میلگرد کاسته شد؛ چرا که بهرغم کاهش بیشتر قیمت این محصول در هفتههای قبل تنها به میزان 3 تومان به ازای هر کیلو، قیمت متوسط این محصول در سایزهای 14، 16 و 18 کاهش یافت و بهطور نسبی میلگرد در ثبات نسبی به سر برد. اما در همین حال بهای شاخههای سنگین تیرآهن مانند 22، 24 و 27 روند نزولی شدیدی را طی این چند روز تجربه کرد. نکته جالبتوجه در این میان اینکه شاخههای سبک تیرآهن مانند 14، 16 و 18، با رشد 5 هزارتومانی قیمت طی این هفته روبهرو شد و از قیمت نسبی 337 هزار تومان به 342 هزار تومان افزایش یافت.  در شرایط رکود تقاضای اغلب محصولات فولادی، افزایش قیمت شاخههای سبک تیرآهن که روند صعودی آن از اواخر خردادماه آغازشده است علاوه بر اینکه نشاندهنده جایگزینی مجدد این محصول در ساختو‌‌ساز بنا با میلگرد در قیمتهای پایین فعلی است، تلاش برخی دستاندرکاران بازار را نیز برای ممانعت از عرضه این محصول در بازار غیررسمی منعکس میسازد. این سخن به این معنی است که معاملهگرانی که در قیمتهای بالا این محصول را خریداری و انبار کردهاند به دلیل روند نزولی قیمتها در بازار آهن که از حدود دو ماه پیش تاکنون آغازشده است، تمایل چندانی به عرضه تیرآهنهای شاخه سبک در بازار آزاد به این دلیل که یا با نرخهای فعلی درفروش این محصول ضرر میکنند یا به سود مورد انتظار خود نمیرسند، ندارند. ازاینرو با کاهش حجم عرضه تیرآهن در بازار قیمت آن بهطور نسبی در روزهای اخیر رشد کرده است. به هر ترتیب در شرایطی که دورنمای خروج بازار فولاد از رکود در ماه جاري یا حتی ماههای آینده در هالهای از ابهام به سر میبرد، قیمتها بنا به رکود میل به کاهش دارند.

صادرات محصولات فولادی، شمش و تختال با موافقت وزیر صنعت، معدن و تجارت بدون سقف زمانی آزادشده است. آزادسازی صادرات فولاد بهمنظور ایجاد رونق در بازار و خارج ساختن این صنعت از ركود و تأمین ارز برای خرید تجهیزات تولید صورت گرفته است، کما اینکه جلوگیری از ایجاد وقفه صادراتی در نظر گرفتن تعهد صادراتی برخی تولیدكنندگان در ماههای آینده و همچنین حفظ بازارهای صادرات نیز از تدابیر اندیشیده در این امر است. فعالان بازار معتقدند، در روزهای سخت تولید و رکود بازار فولاد، این موضوع نقطه اتکای خوبی برای تولیدکنندگان صادرکننده به شمار میرود که نباید سرسری از کنار آن بگذرند و این فرصت را از دست دهند. بنابراین میتوان گفت: افت قیمت آهن در بازار ادامهدار شده است. تداوم این روند نزولی باعث نگرانی تولیدکنندگان شده، اغلب آنها دلیل این افت را رکود بازار و کمبود نقدینگی میدانند.