هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   188   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

بی‌صداترین توربین بادی جهان

گروه تاسيسات: اکو ویسپر که بیصداترین توربین بادی جهان لقب گرفته، میتواند نسبت به توربینهای دیگر تا 30درصد انرژی بیشتری تولید کند، به پرندگان آسیبی نرساند و در برابر باد با سرعت 220 کیلومتربرساعت مقاومت کند.

شرکت ارائه راهکارهای انرژی تجدیدپذیر استرالیا، در بریزبن، نصب اولین توربینهای بادی را که به عنوان بیصداترین توربینهای بادی جهان معرفی شدهاند، آغاز کرده است. این توربین کوچک که Eco Whisper نام دارد، علیرغم اینکه نصف ارتفاع و قطر پرههای توربینهای بادی متداول را دارد، میتواند 20 کیلووات انرژی الکتریکی تولید کند. این توربین به صورت خودکار روی جهت وزش باد تنظیم خواهد شد.

این توربین به شکلی طراحی شده که میتواند در شرایط گوناگون حدود 30درصد نسبت به نمونههای دیگر انرژی بیشتری تولید کند. انرژی تولید شده توسط این توربین در شرایط بهینه نزدیک به 45هزار کیلوواتساعت در سال خواهد بود.

شرکت توليدكننده توربين امیدوار است با نصب توربینهای اکو ویسپر بیش از نیمی از نیاز مناطق شهری و روستایی به انرژی الکتریکی را تأمین کند. این توربینها میتوانند در فرودگاهها، پارکها، مناطق تجارتی و دانشگاهها نصب شوند. مدیران این شرکت میگویند پس از نصب اولین سری توربینها استقبال بسیارخوبی از اکو ویسپر شده است.

ارتفاع این توربین بیصدا از پایینترین نقطه پایه آن تا بالاترین نقطه 21.1 متر و قطر توربین آن 6.5 متر است. میتوان محل اتصال توربین به پایه را در شرایط آبوهوایی گوناگون یا هنگام وزش باد شدید تغییر داد. توپی مرکزی و 30 تیغه این توربین از آلومینیوم ساخته شده و بخش مفصلی که تیغه را به پایه متصل میکند فولادی است. پایینترین سرعتهای باد میتواند اکو ویسپر را به حرکت درآورد و علاوه بر این شکل تیغهها باعث میشود در مناطقی که تراکم پرندگان بالا است، احتمال زخمی شدن آنها به حداقل برسد.