هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   188   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

كاهش مصرف کولرهاي گازي

استفاده صحیح و بهره برداری مناسب از کولرهای گازی و اسپیلتها مانند هر وسیله دیگری نیازمند دریافت اطلاعاتی است که در صورت توجه به آنها علاوه بر بهرهمندی از هوای خنک و مطبوع کولرهای اسپیلت در فصل گرم تابستان، از پرداخت هزینه سرسام آور برق مصرفی جلوگیری میكند.

لازم است راههای کاهش برق مصرفی کولرهای اسپیلت و گازی را که باعث جلوگیری از مصرف بیرویه برق و هزینههای سنگین مربوطه میگردد، برای آگاهی مصرفکنندگان بازگو نمود، چرا که امروزه استفاده از کولرهای گازی و اسپیلتها به دلیل مزایا و هوای بسیار خنک و مطبوع آنها در ایران و اغلب نقاط جهان به سرعت در حال افزایش است.

انتخاب كولر مناسب

اگر شما در بالاترین طبقه ساختمان سکونت دارید و به دلیل تابش نور گرم خورشید به سقف ساختمان در تابستان و انتقال حرارت آن به واحد زیر سقف، ناگزیر باید به ازاي هر مترمربع از مساحت اتاق و يا سالن 600 تا 800 (BTU) ظرفيت برودتي در نظر بگيريد. اگر در طبقات وسط ساختمان ساكن هستيد به ازاي هر مترمربع مي‌‌توان 400 تا 600 (BTU) ظرفيت برودتي براي كولرگازي و يا اسپيلت بايد در نظر گرفت.

بهتر است از اسپیلت یا کولرهایی استفاده نمایید که دارای اینورتر یا سطح مصرف انرژی A یا B هستند. اينورترها متناسب با ميزان مصرف، دور موتور مورد نياز را افزايش يا كاهش ميدهند.

اگر کنتور برق واحد شما 52 آمپر است، مجموع آمپراژ مصرفی اسپیلت یا کولرهای گازی که انتخاب ميكنيد نباید از 56 آمپر بیشتر باشد؛ البته آمپر ارائه شده در برق مصرفی اسپیلتها، آمپر راه انداز و اولیه است. پس از راهاندازی معمولاً شدت جریان برق نیاز حدود 30 درصد از آمپر راه انداز کمتر خواهد بود.

نحوه نصب و بهره برداری

هوای خنک اسپیلت از پنل داخلی به سمت روبرو جریان می یابد. بنابراین پنل داخلی را درست در جایی قرار دهید که روبروی محل نشستن یا حضور اعضاي خانواده باشد.طول پرتاب هوای اسپیلت بر اساس ظرفیت معمولاً بین 2 تا  16متر است. با توجه به انباشت هوای گرم در زیر سقف، بهتر است تا جای ممکن پنل داخلی اسپیلتها را پایینتر از سقف نصب كنيد. درفروشگاهها، رستورانها و یا دیگر فضاهایی که ارتفاع سقف تا کف در آنها بیشتر از 2.8 متر باشد نصب پنل داخلی در ارتفاع 2 متری از کف محل مورد نظر قابل انجام است.

شستشوی ماهانه و تمیزی فیلترها و سطح کویل اسپلیتها در ایجاد هوای مطبوع و خنک و همچنین افزایش

راندمان دستگاه بسیار اهمیت دارند بنابراین با باز كردن در پنل داخلی به صورت ماهانه فیلترها را بشویید و سطح کویل را با دستمال مرطوب غبار روبی نمایید.

با نصب سایبان بر روی پنل بیرونی، کندانسور دستگاه میتواند بدور از تابش نور گرم خورشید با راندمان بهتر و مصرف برق کمتر به تبادل حرارت و خنک کردن گاز کولر بپردازد. لازم است پنل بیرونی به گونهای نصب شود که امکان جریان هوای آزاد در پشت آن به راحتی مهیا باشد .اگر عایق لولههای رابط خصوصاً در بیرون از ساختمان از بین رود، اسپلیت مقداری از خنکی گران بهای کولر را از دست میدهد. بنابراین با بازرسی سالیانه نسبت به ترمیم عایق لولههای رابط اقدام نمایید.

بهره برداری بهینه

در صورتی که مایل هستید در کنار بهرهمندی از هوای خنک و مطبوع اسپلیتها و کولرهای گازی هزینه برق مصرفی شما خیلی بالا نباشد میتوانید دمای کولر را روی 26 درجه سانتیگراد تنظیم نمایید در این صورت با وجود روشن بودن فن پنل داخلی که مصرف برق آن بین 15 تا 30 وات است در بیشتر زمانها کمپرسور دستگاه که بیشترین سهم را در برق مصرفی کولر دارد خاموش خواهد بود.

علاوه بر اين، رعايت  اصول بهينهسازي مصرف انرژي در داخل ساختمان همچون استفاده از لامپهاي كممصرف كه دماي اتاق را افزايش نميدهند و پنجرههاي كوچك نسبت به سطح واحد در تنظيم دماي اتاق و استفاده بهينه از كولر و اسپيليت تأثيرگذار است. استفاده از پنجرههاي UPVC و شيشههاي دوجداره و آنتيرفلكس كه با جلوگیری از نفوذ هوای سرد و گرم و ورود صدا و غبار و ذرات معلق هوا باعث بیشترین

آسایش و آرامش در محیط داخلی آپارتمان خصوصاً در شهر های شلوغ و آلوده می شوند نيز توصيه ميشود.

همچنين بهتر است جهت جلوگیری از ورود تشعشع گرمایی در تابستان از پنجره های دو جداره یا پوشش های ضد حرارت و ضد UV روی سطح شیشه پنجرهها استفاده كنيد. این پوششها که به راحتی بر سطح شیشه قرار می گیرند یک بار برای همیشه خیال شما را از ورود تشعشع گرمایی در تابستان و همچنین تشعشع سرما در زمستان راحت می نماید.

علاوه بر اينها مديريت مصرف انرژي در استفاده از وسايل خانه كه موجب ايجاد گرما ميشوند هميشه توصيه ميشود.