هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   188   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

پيك مصرف برق چه ساعاتی است؟

گروه تاسيسات: به ساعتهایی که مصرف برق در کل کشور زیاد است، ساعت اوج مصرف یا پیک مصرف می‌‌گویند. در ساعات اوج مصرف برق که در اواخر روز است، وسایل روشنایی نیز به جمع مصرفکنندگان برق میپیوندد این در حالی است که مصرفکنندگان ثابتی نظیر یخچال و فریزر و ... از قبل در مدار بوده‌‌اند. در این صورت است که مصرف انرژی الکتریکی به حداکثر میزان خود میرسد و اصطلاحاً به آن پیک مصرف برق میگوئیم.

جالب است بدانيد که در کشورهای پیشرفته صنعتی، ساعات پیک مصرف عموماً در روز اتفاق میافتد. در حالی که ساعات پیک کشور ما در تابستان بین ساعات 19 تا 23 و در زمستان بین ساعات 18 تا 22 است. همچنین در بعضی از فصلهای سال مصرف برق نسبت به سایر فصول سال بیشتر است. متأسفانه وجود ساعات اوج مصرف برق در کشور ما، به دلیل استفادة بیرویه مصرفکنندگان بخشهای خانگی و تجاری است نه بخش صنعت. برای تأمین نیروی برق مورد نیاز در ساعات پیک (اوج مصرف برق) نیاز به سرمایهگذاری‌‌های کلان برای احداث نیروگاههای جدید است که تنها چند ساعت در شبانهروز به تولید برق بپردازند. بنابراین برق تولید شده توسط این نیروگاهها بسیار گران تمام میشود. مثلاً در ساعات پیک سال 1372، 2 هزار مگاوات برق تنها در یک درصد از طول زمانی سال به مصرف رسیده که این رقم معادل حدود 2 میلیارد دلار سرمایهگذاری برای احداث نیروگاههای جدیدبوده است.

ساعات پيك سراسري

بيشترين مصرف از ساعت 20 الي 24 است كه معمولاً همه در منازل مسكوني مصرف ميشود. لذا در اين ساعات بخش خانگي بيشترين مصرف را دارد و مصرف بهينه در اين ساعات بسيار ارزشمند است. پيك مصرف برق در تابستان از ساعت 19 الي 23 و در زمستان از ساعت 18 تا 22است. در اين ساعات هزينه برق شبکه حدوداً سه برابر محاسبه ميشود و در نتيجه نبايد از وسايل پرمصرف مانند لباسشويي، اتو، جاروبرقي و ... استفاده كرد چراكه فشار زيادي به شبكه وارد ميآورد. بهتر است از اين وسايل در ساعات كم باري استفاده شود كه هزينه برق حدود يك چهارم بهاي واقعي محاسبه ميشود.  ساعات كم باري در شبكه سراسری در تابستان از ساعت 23 تا 7 صبح و در زمستان از 22 تا 6 محاسبه ميشود.

پيك مصرف در تابستان

عموماً در تابستان پيك مصرف تغيير ميكند كه علت آن نوع تجهيزات برقي و وسايل سرمايشي است كه در روز بيشتر مصرف ميشود. به همين دليل گاهي نياز است در اين فصول پيك دوم نيز تعريف شود، اين تدبير اقدامي براي مديريت مصرف محسوب ميشود. بر اساس گفتههاي مسئولان توانير دو پيك مصرف فصل تابستان ساعات 13 تا 17 بعدازظهر و سپس ساعت 19 تا 23 شب  است كه براي مشتركان خانگي و تجاري تدوين شده است. همچنين مقرر شده مشتركان برق كشور در بخش خانگي به دو بخش مشتركان مناطق عادي و مناطق گرمسيري تقسيمبندي شوند. بر اين اساس پنج تعرفه قيمتگذاري فروش برق به مشترکان خانگی مطابق با شرایط آب و هوایی شهرهای مختلف کشور شامل تعرفه مناطق گرمسیری یک، دو، سه، چهار و تعرفه مناطق عادی و ماههای غیر گرم مناطق گرمسیری تعریف شده است. حداکثر بهای انرژی بدون احتساب اضافه پرداختی و تخفیف شرایط اختصاصی به ازای هر کیلووات ساعت به طور متوسط در مناطق عادی و ماههای غیرگرم مناطق گرمسیر 247 تومان و در ماههای گرم مناطق گرمسیر 159 تومان است.

تدابير براي كاهش مصرف

دولت يازدهم شرایط جدیدی برای جریمه و یا تشویق مشترکان پرمصرف و کم مصرف برق تعیین کرده که در صورت رعایت ضوابط جدید بار مالی قبوض تا 50 درصد قابل کاهش است. همچنين شرکتهای توزیع و برق منطقهای در استانهای مختلف کشور مطابق با تعرفههای جدید ابلاغ شده قیمتگذاری برق در فاز دوم هدفمندی یارانهها موظف هستند که در صورت تجاوز قدرت قرائت شده از قدرت قراردادی، برای یک دوره اخطار کتبی داده و در صورت استمرار در تجاوز از قدرت، میتوانند در صورت ضرورت نسبت به قطع برق اقدام كنند و یا بهای مصارف مازاد  و قدرت مازاد را با ضریب 2 نسبت به تعرفه مربوطه حسب مورد محاسبه و دریافت كنند.

همچنين شركتها و كارخانههاي بزرگ با كم كردن و يا خاموش كردن خط توليدشان در زمانهاي پيك مصرف ميتوانند در بهبود و بهينه كردن مصرف سهم بسزايي داشته باشند.