خواف، مزرعه توربین‌ بادی می‌شود

شمار نشریه : 188

نماینده مردم خواف و رشتخوار در مجلس شورای اسلامی گفت: در شهرستان خواف بیش از ۸۸۰ توربین بادی در آینده نصب میشود که مزرعهای بزرگ از توربینهای بادی را به وجود خواهد آورد.

به گزارش پيام ساختمان و به نقل از ايسنا دکتر محمود نگهبان اظهار کرد: خواف به دلیل پتانسیلهای ویژهای که در حوزه معدنی و انرژیهاینو دارد در بین شهرستانهای استان دارای موقعیت ویژهای است.

وی افزود: آنچه در منطقه بینالود نیشابور شاهد هستیم فقط ۴۴ توربین بادی مولد برق است، در حالی که در این منطقه بیش از ۸۸۰ توربین بادی نصب خواهد شد که مزرعهای بزرگ از توربینهای بادی را به وجود خواهد آورد.

نگهبان گفت: تونلهای بادی خواف، قویترین تونلهای بادی جهان است و سرمایه گذاران داخلی و خارجی زیادی برای سرمایهگذاری در این بخش اعلام آمادگی کردهاند. هم اکنون نیز چند شرکت در حال فعالیت هستند و پیشبینی میشود که تونل بادی شهرستان خواف، توانایی تولید بیش از ۱۰۰۰ مگاوات برق را داشته باشد.