آب در کلان شهرها جیره بندی نمی‌شود

شمار نشریه : 188

حمید چیت چیان در تشریح آخرین وضعیت بحران کم آبی در کلانشهرهای کشور و خطر جیرهبندی آب در تهران اظهارداشت: از سالهای گذشته سرمایهگذاری خوبی برای ساخت سد در اطراف شهر تهران انجام شده و کمتر شهری در دنیا است که از پنج سد اطراف خود تأمین شود.

وی ادامه داد: امسال به علت کاهش نزولات جوی سطح ذخایر آبی سدهای اطراف تهران حدود 25 درصد کاهش یافته است، از این رو مردم برای جلوگیری از بحران کم آبی صرفهجویی را در دستور کار خود قرار دهند.

وزیر نیرو با بیان این که موضوع جیرهبندی آب در تهران و کلان شهرها امسال اتفاق نمی افتد، اظهار امیدواری کرد با همکاری مردم موضوع قطعی آب در کل کشور به صفر درصد برسد.