هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   188   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

صنعت برق در شرایط مرزی

مدیرعامل شرکت توانیر با بیان اینکه نباید به صادرات برق نگاه اقتصادی داشت و ممکن است از نظر وزارت نفت، صادرات برق اقتصادی نباشد، گفت: شرایط تولید و مصرف صنعت برق در یک شرایط مرزی قرار دارد و باید مدیریت مصرف داشته باشیم تا به مشکل بر نخوریم.

همایون حائری مدیرعامل شرکت توانیر در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا صنعت برق نیز همانند وضعیت آب در شرایط بحرانی قرار دارد گفت: شرایط صنعت برق در حال حاضر در یک شرایط مرزی قرار دارد و اگر مدیریت مصرف اعمال نشود و مردم در مصرف برق صرفهجویی نکنند به مشکل بر میخوریم.

 به گفته وی، در حال حاضر مصرف انرژی در کشور به ازای هر نفر 25 هزار و 400 کیلووات ساعت است که نسبت به کشورهای پیشرفته 3 برابر بالاتر است.

وی در خصوص خاموشیهای پراکنده در تهران گفت: 90 درصد خاموشیهای پراکنده در تهران ناشی از گرمای شدید هوا، استمرار آن و افزایش مصرف برق بوده است.

وی ادامه داد: اگر الگوی مصرف برق و مدیریت تقاضا به خوبی انجام شود یک سوم نیروگاههای ساخته شده در کشور اضافه است.