سرمایه‌گذاری روس‌ها در صنعت گاز ایران

شمار نشریه : 188

شرکت ملی گاز ایران با دو شرکت روسی در حوزه سرمایهگذاری و اجرای پروژه های زیرساختی تفاهمنامه امضا کرد و بر این اساس هیئتی از مقامات روسی برای بازدید از پروژه ها به ایران سفر می کند.

معاون وزیر نفت در امور گاز گفت: اخیرا در حاشیه سفر به مسکو در کنگره جهانی نفت، با ٢ شرکت بزرگ روسی بهصورت مشخص در حوزه سرمایه گذاری و اجرای برخی از پروژه های زیرساختی صنعت گاز مذاکره شد.

 حمیدرضا عراقی افزود: بر این اساس تفاهمنامهای برای اجرای خطوط انتقال گاز با دو شرکت روسی امضا شد که این موضوع، از جمله موارد همکاری با شرکت های روسی است.

عراقی اظهار داشت: مقامات ایران و روسیه برای توسعه روابط، عزمشان جدی است و همتی وجود دارد که دو کشور بهعنوان کشورهای بزرگ گازی جهان همکاریها را توسعه بدهند.

بیژن زنگنه وزیر نفت ایران سال گذشته، دستور بازنگری در شرایط قراردادهای نفتی بیع متقابل و جذابتر کردن شرایط قراردادهای نفتی ایران برای سرمایهگذاران خارجی بالقوه را صادر کرد و هم اکنون کمیتهای در حال بازنگری قراردادهای نفتی و جذابتر کردن آنها برای حضور سرمایهگذاران خارجی در پروژههای نفتی ایران است. سفیر روسیه در ایران نیز پیشتر گفته بود که مسکو مخالف تحریمهای یکجانبه علیه ایران است، زیرا ما نیز از این تحریم ها ضرر می کنیم؛ روسیه تلاش می کند همکاری دو طرف در ابعاد مختلف به ویژه حوزه های نفت، گاز و انرژی، مفید و ثمر بخش باشد.