هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   188   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

ایران آماده جبران قطع صادرات نفت عراق

علی ماجدی در خصوص توانایی ایران برای جبران قطع احتمالی صدور نفت عراق در صورت گسترش ناامنیها و افزایش فعالیت گروه تروریستی داعش، اظهار داشت: تردیدی در توانایی ایران برای جایگزینی نفت عراق وجود ندارد.

معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت افزود: در دوران وزارت سابق بیژن زنگنه، رکورد تولید نفت ایران 4.2 میلیون بشکه بوده که امکان دستیابی به آن وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر میتوانیم در طول 6 ماه به ظرفیت تولید 4 میلیون بشکه نفت در روز برسیم و نیاز بازار را تامین کنیم.

معاون وزیر نفت، تصریح کرد: ایران به دنبال در اختیار گرفتن سهم خود از بازار جهانی انرژی است.

ماجدی ادامه داد: دنیا باید به این جمعبندی برسد که به طور طبیعی ایران به عنوان امنترین و باثبات ترین کشور تامینکننده منابع انرژی در منطقه به شمار میرود.