برای دکوراسیون خانه سلیقه به خرج دهید

شمار نشریه : 188

اگر به دنبال چند ایده برای طراحی دکوراسیون داخلی برای تغییر دادن خانهتان هستید، این 6 مورد میتواند به شما کمک کند:

تنظیم چیدمان مبلمان و لوازم خانه را تغییر دهید

مبلمان را از کنار دیوار برداشته و سعی کنید آنها را در زوایای جدیدتر و گیراتر بچینید؛ برای نمونه قرار دادن کاناپه به صورت مورب در یک اتاق نشیمن باریک باعث میشود که اتاق وسیعتر دیده شود.

 یک دیوار را رنگ کنید

یکی از دیوارهای مهم خانه که در معرض توجه نیز هست را به رنگ دلخواه رنگ کنید. تابلوها و لوازم هنری از آن بیاویزید، مبل جدید و زیبایی در آن قسمت قرار دهید (البته دقت داشته باشید که رنگ آن با سایر لوازم خانه هماهنگ باشد)

 از گل و گیاه استفاده کنید

گل و گیاه میتواند حال و هوای تازهای به خانه بیاورد. اگر علاقهای برای رسیدگی به گل و گیاه ندارید، میتوانید از گلها و درختچههای مصنوعی استفاده کنید؛ کیفیت گلهای مصنوعی هم آنقدر خوب شده که به سختی میتوان آنها را از گل طبیعی تشخیص داد.

 یک قالیچه محلی در نقطهای بیندازید

قالیچههای محلی، وسیله بسیار خوبی برای اتاقهای گفتوگو، و نشیمن به شمار میرود. قالیچهای متناسب با اسباب و لوازم اتاق انتخاب کنید و آن را پایین میز بیندازید.

 تابلو و آینه از دیوارها آویزان کنید

تابلوهایی آویزان کنید که شخصیت و روحیه شما را منعکس کند. سعی کنید از قابهای تزئینیتر و زیباتر استفاده کنید. هنگام آویزانکردن دقت کنید که تابلو از هر قسمت خانه قابل مشاهده و گیرا باشد.

 مجسمهها را در یکجا جمع کنید

مجسمهها و پیکرههای کوچک و مرتبط با هم را در قسمتی از خانه که مورد توجه است، کنار هم قرار دهید. این مجسمهها را به صورتهای فانتزی و متنوع بچینید.