هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   188   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

همايش ملي معماري و شهرسازي نوين ايران و جهان

همایش سراسری معماری و شهرسازی نوین ایران و جهان امروز، برای شرکت علاقهمندان به این همایش، فراخوان منتشر کرد.

نقد معماری ، فن شناسی معماری ، معماری پایدار ، رویکردهای جدید در عرصههای عمومی شهری، سیاستگذاری و مدیریت شهری، مبانی زیباشناسی در معماری و شهرسازی، مبانی فکری در معماری و شهرسازی، ویژگی معماری و شهرسازی ایرانی - اسلامی، گرایش ها و چالشها از محورهای این همایش ملی است .

علاقهمندان میتوانند تا 15 مردادماه برای ارسال مقاله اقدام کنند. .این همایش شهریور ماه در شهرستان خرمبید استان فارس برگزار می شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی . http://ncee..ir مراجعه فرمایید.