برنده جایزه طراحی سال لندن

شمار نشریه : 188

زاها حدید، معمار عراقی انگلیسی برنده جایزه «طراحی سال» موزه طراحی لندن شد.

این معمار زن برجسته جایزه مزبور را برای طراحی «مرکز حیدر علیاف» در باکوی آذربایجان از آن خود کرد. طرح وی با کنارزدن 70 طراحی دیگر در گروههای معماری، دیجیتال، مد، مبلمان، گرافیک، کالا و حمل و نقل جایزه را ربود و تمامی این مولفهها در موزه طراحی لندن به نمایش در میآیند.

مرکز حیدر علیاف در سال 2012 تکمیل شد و شامل یک سالن گالری، سالن اجتماعات و موزه بوده و در زمینی به مساحت 57 هزار و 506 متر مکعب بنا شده است.

زاها حدید از نوعی سیستم فریم فضایی استفاده کرده تا به شکل موجوار ساختمان و همچنین فضاهای بزرگ و سیال داخلی بدون نیاز به ستونهای ساختاری عظیم برسد. شکل بدون زاویه این ساختمان حتی در باکویی که به دلیل معماری برجستهاش شهره است، خودنمایی میکند.