هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   188   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

تشکیل کمیته علمی تزئینات معماری

  کمیته علمی تزئینات معماری، به منظور حفظ و نگهداری هرچه بهتر تزئینات معماری در بناهای باشکوه تاریخی استان در یزد شکل گرفت.

محسن ذاکری‎‎نیا، معاون میراث فرهنگی استان یزد، با اشاره به برگزاری نخستین جلسه این کمیته با حضور مدیرکل میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری استان، اساتید حوزهمرمت از تهران و اصفهان و کارشناسان مرمت آثار ادارهکل میراث فرهنگی استان، از پایهریزی برای تداوم تشکیل چنین جلساتی خبر داد.

وی گفت: مقرر است که ضمن تشکیل کمیته دائمی مرمت، تزئینات بناهای یزد، برای افزایش سطح کیفی کار، از تجارب اجرایی و توان علمی فعالان این حوزه در دیگر نقاط کشور نیز استفاده شود.

ذاکرینیا افزود: تهیه طرحهای راهبردی برای مرمت تزئینات این بناها و برنامهریزیهای کوتاه مدت و بلند مدت در این مسیر از مهمترین وظایف کمیته مزبور است و امید میرود که با دقت نظر و حساسیت بیشتر در این زمینه، تزئینات نفیس معماری که از قرون اولیه اسلامی تاکنون برای ما به یادگار مانده است، به نحو احسن مرمت و حفاظت شوند.