هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   188   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

میدان قاجاری پارکینگ شده است

میدان تاریخی سیدمصطفی خمینی (بعثت کنونی) نماد مبارزه مردم یزد با رژیم طاغوت، و محل جمع شدن عزاداران حسینی، به پارکینگ تبدیل شد.

میدان قاجاری "سیدمصطفی خمینی" که بهعنوان یک مجموعه شامل میدان، تکیه و حسینیه هفتم مهرماه 1381 با شماره 6544 در فهرست آثار ملی به ثبت رسید، اواسط اسفندماه 1390 بهطور کامل، تخریب شد. آن زمان براساس شواهد، طرح تخریب این میدان در جلسه شورای ترافیک استان یزد مصوب و چند روز پس از آن نیز به شهرداری یزد ابلاغ شد. پس از تخریب این میدان، دوستداران میراث فرهنگی استان یزد نسبت به وضعیت نخل تاریخی قرارگرفته در محدوده این میدان هشدار دادند.

یک فعال حوزه میراث فرهنگی یزد، درباره وضعیت کنونی این میدان تاریخی در یزد گفت: پس از تخریب میدان «سیدمصطفی خمینی» در اواخر سال 1390، مدیران وقت میراث فرهنگی اعلام کردند که براساس توافقی که با شهرداری یزد داشتهاند، با تخریب این میدان و احیای جدارهها و تکیه بعثت موافقت شد، اما متأسفانه حالا با مرمت جدارههای تکیه، این منطقه به پارکینگ تبدیلشده است.

امیر ترقینژاد از بیتوجهی مدیریت شهری و راهنمایی و رانندگی به دلیل پارک کردن ماشینها در این تکیه تاریخی انتقاد و اظهار کرد: علاوه بر اینکه دیدن این وضعیت برای گردشگران خوشایند نیست، این اقدام را تعرض جدی به آثار و حریم تاریخی تکیه بعثت دانست.

وی همچنین نسبت به وضعیت نخل تاریخی بعثت که در نزدیکی این تکیه قرار دارد، هشدار داد و افزود: این نخل بیش از 300 سال قدمت دارد و در قدیم بهعنوان یکی از بزرگترین نخلهای استان یزد، در مراسم عزاداری  روز عاشورا، نمادی از تابوت حضرت سیدالشهدا (ع) بود که روی دستان بیش از 150 نفر از عزاداران در میدان گردانده میشد.