نمایشــگاه ها و همایش های آینده

شمار نشریه : 188

نمایشگاه کاشی و سرامیک، تأسیسات و سیستمهای سرمایشی و گرمایشی- قزوین

سومین نمایشگاه کاشی و سرامیک و چینی بهداشتی، همزمان با سومین نمایشگاه تأسیسات ساختمان و سیستمهای سرمایشی و گرمایشی، از تاریخ 4 تا 7 شهریورماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی قزوین، برگزار خواهد شد. علاقهمندان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شرکت آرتا نمانگر اردبیل، با شماره 2-2248051-0451 تماس حاصل نمایند

نمایشگاه صنعت ساختمان- اراک

نمایشگاه صنعت ساختمان، سیستمهای سرمایشی و گرمایشی، همزمان با نمایشگاه کاشی، سرامیک، چینی و شیرآلات بهداشتی ساختمان، همزمان با حمام، سونا، جکوزی، استخر و آشپزخانه، از تاریخ 1 تا 4 مهرماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی استان مرکزی( اراک) برگزار خواهد شد. علاقهمندان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شرکت نمایشگاهی کاسپین تجارت نیک اندیشان، با شماره 3354640-0283 تماس حاصل نمایند.

نمایشگاه مصالح و تأسیسات ساختمانی، لوله، اتصالات و لوازم سرمایشی و گرمایشی- یزد

  نمایشگاه مصالح ساختمانی، تأسیسات ساختمانی، لوله، اتصالات و لوازم سرمایشی و گرمایشی، از تاریخ 1 تا 5 مهرماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی استان یزد، برگزار خواهد شد. علاقهمندان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شرکت نمایشگاهی، بازرگانی کویر یزد، با شماره  5-7236511-0351 تماس حاصل نمایند.

هشتمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان- زنجان

از تاریخ 28 تا 31 مردادماه سال جاری، هشتمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان، تأسیسات و سیستمهای سرمایشی و گرمایشی، در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی کاسپین (زنجان)، برگزار خواهد شد. علاقهمندان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شرکت نمایشگاهی آرتا نمانگر اردبیل، با شماره 4-2248322-0451 تماس حاصل نمایند.

نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان- آمل

اولین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان، از تاریخ 3 تا 7 شهریورماه سال جاری در مرکز همایشها و نمایشگاههای تخصصی آمل، برگزار خواهد شد. علاقهمندان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شرکت میثاق فریوران، با شماره 3251733-0151 تماس حاصل نمایند.

ششمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان- سمنان

ششمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان، از تاریخ 14 تا 18 مهرماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی سمنان، برگزار خواهد شد. علاقهمندان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شرکت نمایشگاهی اکسیر، با شماره 26202794-021 تماس حاصل نمایند.

نمایشگاه تخصصی ساختمان و صنایع وابسته- شاهرود

از تاریخ 3 تا 7 شهریورماه سال جاری، در شهر شاهرود، ششمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان و صنایع وابسته برگزار خواهد شد. علاقهمندان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شرکت تجارت گستر مازند، با شماره 2190782-0111  تماس حاصل نمایند.

نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان- همدان

چهاردهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان، همزمان با یازدهمین نمایشگاه تأسیسات و سیستمهای سرمایشی، گرمایشی از تاریخ 12 تا 16 شهریورماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی استان همدان برگزار خواهد شد. علاقهمندان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شرکت نمایشگاههای بینالمللی استان همدان، با شماره 2546741-0811 تماس حاصل نمایند.

نمایشگاه بینالمللی معماری و فنآوریهای نوین ساختمان- اصفهان

هفدهمین نمایشگاه بینالمللی معماری و فنآوریهای نوین ساختمان، در تاریخ 12 تا 16 مهرماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی استان اصفهان برگزار خواهد شد. علاقهمندان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شرکت نمایشگاههای بینالمللی استان اصفهان، با شماره 2603006-0311 تماس حاصل نمایند.

نمایشگاه بینالمللی تأسیسات ساختمان و سیستمهای سرمایشی و گرمایشی- تهران

سیزدهمین نمایشگاه بینالمللی تأسیسات ساختمان و سیستمهای سرمایشی و گرمایشی 25 تا 28 مهرماه سالجاری، در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران، توسط شرکت نمایشگاهی نمانگر برگزار خواهد شد. علاقهمندان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 88203020-021 تماس حاصل نمایند.

نمایشگاه صنعت ساختمان زاهدان

دهمین نمایشگاه صنعت ساختمان از تاریخ 27 تا 30 مهرماه سال جاری توسط شرکت نمایشگاههای بینالمللی سیستان و بلوچستان، در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی زاهدان برگزار خواهد شد. علاقهمندان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 3261310-0541 تماس حاصل نمایند.

نمایشگاه صنعت ساختمان، سیستمهای حرارتی و برودتی، کاشی و سرامیک- سنندج

هشتمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان، سیستمهای حرارتی و برودتی، کاشی و سرامیک، از 6 تا 9 آبانماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی سنندج، توسط شرکت نمایشگاهی خورشید برگزار خواهد شد. علاقهمندان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 9-44953036-021 تماس حاصل نمایند.

نمایشگاه بینالمللی فرصتهای سرمایهگذاری در بخش مسکن و انبوهسازی- شیراز

 هفتمین نمایشگاه بینالمللی فرصتهای سرمایهگذاری در بخش مسکن و انبوهسازان، همزمان با پنجمین نمایشگاه تخصصی مصالح، تکنولوژی و تجهیزات نوین ساختمان، همزمان با سومین نمایشگاه تخصصی در و پنجره، یراقآلات و ماشینآلات مربوطه از تاریخ 27 تا 30 مهرماه سال جاری، در شهر شیراز،  برگزار خواهد شد. علاقهمندان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شرکت نمایشگاهی آگه رسانه، با شماره 6238364-0711  تماس حاصل نمایند.

نمایشگاه در و پنجره و ماشینآلات مربوطه- تبریز

ششمین نمایشگاه در و پنجره و ماشینآلات مربوطه، از تاریخ 1 تا 4 آبان ماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی استان آذربایجان شرقی- تبریز- برگزار خواهد شد. علاقهمندان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شرکت نمایشگاههای بینالمللی استان آذربایجان شرقی با شماره 6373700-0411 تماس حاصل نمایند.

نمایشگاه سازهها و نماهای ساختمانی- تهران

دومین نمایشگاه تخصصی سازهها و نماهای ساختمانی، از تاریخ 17 تا 20 آبان ماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی استان تهران برگزار خواهد شد. علاقهمندان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر با تعاونی کارکنان شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی استان تهران، با شماره 22662761-021 تماس حاصل نمایند.

نمایشگاه صنعت ساختمان- رشت

هشتمین نمایشگاه بینالمللی صنعت ساختمان، از تاریخ 6 تا 9 آبان ماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی استان گیلان- رشت، توسط شرکت نمایشگاهی آرتا نمانگر برگزار خواهد شد. علاقهمندان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 2248322-0451 تماس حاصل نمایند.

نمایشگاه بینالمللی ساختمان و تأسیسات سرمایش و گرمایشی در کردستان عراق

31 شهریور لغایت3 مهر سال 93 نمایشگاه بینالمللی ساختمان و تأسیسات سرمایشی و گرمایشی ،صنعت برق،صنعت آب، معماری و دکوراسیون داخلی در کردستان عراق(سلیمانیه )توسط شرکت ایدرو برگزار خواهد شد. علاقهمندان جهت حضور و کسب اطلاعات بیشتر میتوانند با شماره تلفنهای88673400- 88316955-021 و 09123132292 مجری نمایشگاه (شرکت ایدرو) تماس حاصل نمایند.

همایش ملی فناوریهای نوین صنعت ساختمان

ادارهکل راهوشهرسازی خراسان رضوی با همکاری دفتر مقررات ملی ساختمان، سومین همایش ملی فناوریهای نوین صنعت ساختمان را همراه با کارگاههای آموزشی و نشستهای علمی و تخصصی و نمایشگاه فناوریهای نوین صنعت ساختمان و صنعتیسازی در روزهای 20 و 21 شهریور ماه سال جاری در مشهد مقدس برگزار میکند.