هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   188   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

نیشگون به جراید

ابرار اقتصادی: 80 درصد پروژههای عمرانی تعطیل است

*: کاسب خوب همیشه 20 درصد را برای چانه زدن نگه میدارد!

آفتاب یزد: چرا خریدوفروش خانه کم شده است؟

*: همین را بگو، مردم پول دارند، خانه هم که ارزان، چرا نمیخرند؟!

ایران: مجازات زمینخواری 2 برابر میشود

*: و زمینخواران 8 برابر!

دنیای اقتصاد: حضور خریدار مسکن در غیاب قدرت خرید

*: قدرت خرید رفته سری به بازار طلا و خودرو بزند!

همشهری: احتمال ساخت شهرکهای دانشگاهی

*: نه که بقیه شهرکهایی که ساختیم موفق بوده!

هفت صبح: انتظار 21 ساله ایرانیها برای خرید مسکن 75 متری

*: باز بهتر از 75 سال انتظار برای مسکن 21 متری است!

جام جم: مجوز ساخت برج 23 طبقه در یک روستای شمال

*: کاشت برج بهجای کاشت برنج!

ابرار اقتصادی: تورم زیرپوست مردم

*: فقط زیر پوست؟!

دنیای اقتصاد: قیمت مسکن در مرز سکون

*: و مستأجران در مرز جنون!

شرق: ورود سازمان بازرسی به تخلفات شهرداری تهران

*: امیدواریم بگذارند کلام شهرداری منعقد شود!

ابتکار: چه کسي قيمت اوراق تسهيلات مسکن را افزايش ميدهد؟

*: اگر کار انگلیسیها نباشد، کار داعشیهاست!

فرهیختگان: بانوان مجرد بالای ۳۵ سال میتوانند مسکن مهر بخرند

*: و برای سالمندیشان در آن ساکن شوند!