هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   158   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

برگزاری انتخابات هیات مدیره کانون سراسری انبوه سازان


ایرج رهبر با اعلام این که هنوز استان های مختلف کاندیداهایشان را معرفی نکرده اند، گفت: از 15 روز قبل از انتخابات تا آخرین روز قبل از انتخابات فرصتی است که انجمن های استان ها می توانند کاندیداهایشان را معرفی کنند.

مهندس رهبر افزود: آگهی برگزاری انتخابات تا 15 روز قبل از انتخابات باید در نشریات درج و چاپ شود.

وی با اعلام این که کاندیداها باید برای کانون سراسری از استان‌ها معرفی نامه ای بیاورند که در آن فرد مورد نظر به عنوان کاندیدا و نماینده انجمن استان معرفی شود، افزود: فرد معرفی شونده باید شرایطی داشته باشد که البته این شرایط داخلی است و در هر استان به اعضاء اطلاع رسانی شده است.