خودرو، مسکن را یدک می کشد

شمار نشریه : 188

*شهلا روشنی

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان هرگونه تغییر و تحول در بازارهای اقتصادی کشور میتواند بازخورد مناسب یا نامتناسبی در بازار مسکن داشته باشد . این عده معتقدند بازار مسکن در طول یک سال و چند ماه  گذشته نتوانسته پاسخگوی گروههای متقاضی مسکن باشد. هرچند در این مدت قیمتها با کاهش همراه بوده است اما به دلیل فاصله درآمد و اندوخته مردم باقیمت مسکن این وضعیت چندان امیدوارکننده نبوده است. به نظر میرسد افزایش قیمت خودرو و طلا تلنگری بر بازار مسکن باشد. هرچند این تلنگر اندک است اما افزایش خودرو  همانند افزایش قیمت بنزین تورمزا است و این تورم در بازارهای پرقدرت همانند مسکن تأثیر منفی دارد. برخی اقشار جامعه افزایش قیمت خودرو را یک فرصت برای افزایش سطح اندوختههای خود میدانند و معتقدند با فروش خودروی خود میتوانند بخشی از هزینه خرید مسکن را تأمین کنند. .در این میان افزایش وام خرید خودرو از سوی بانکها نیز باعث نوسان در بازارهای مختلف  شده است چراکه افزایش وام و بازپرداخت آن به بانکها میتواند تا مدتی هزینهها و درآمد مردم را تحت تأثیر قرار دهد . افزایش قیمت خودرو و تأثیر آن بر بازار مسکن،موضوعی است که پیام ساختمان در گفتگو با نمایندگان مجلس و کارشناسان موردبررسی قرار داده است

قیمت خودرو بر بازار تأثیرگذار است

مجید جلیل سرقلعه، عضو کمیسیون عمران و نماینده مردم لردگان  با بیان این مطلب که بدون تردید افزایش قیمت خودرو بر بازار تأثیرگذار است به پیام ساختمان گفت: خودرو نیز مانند بنزین انتظار تورمی دارد . وی افزود: اگرچه در مورد خودرو این انتظار اندک است اما بدون تردید بر  بازارهای موازی  ازجمله مسکن تأثیر خواهد گذاشت .وی با ابراز تأسف از اینکه افزایش قیمتها فقط باعث فشار و تغییر سبد زندگی مردم میشود، گفت: مجلس نیز مانند دولت حامی تولیدکنندگان است اما این نوع حمایت صحیح نیست .

وی با انتقاد از اینکه  قیمتهای کنونی خودرو  تفاوت فاحشی با قیمتهای قبلی دارد و دولت باید هر چه سریعتر جلوی این شیب خطرناک افزایش قیمت را بگیرد ،تصریح کرد: مجلس نیز همانند دولت مدافع تولیدکنندگان است و ما با افزایش قیمتها مشکلی نداریم اما این افزایش قیمتها باید منطقی باشد بنابراین افزایش قیمت خودرو باید بهصورت جزئیتر بازنگری شود.سرقلعه تأکید کرد: مجلس شدیداً منتقد افزایش قیمت خودرو به این نحو است و دولت  باید قبل از اعلام قیمتها با کمیسیونهای مختلف از جمله کمیسیون صنایع مشورت میکرد و به نظر میرسد در این مورد بسیار عجله کرده است . وی خاطرنشان کرد: بازارهای موازی در آرامش نسبی هستند لطفاً این آرامش را به هم نریزید زیرا دود آن به چشم مردم  میرود.

بدون تردید مؤثر خواهد بود

احمدعلی مقیمی،  نماینده مردم بهشهر و نایبرئیس کمیسیون عمران مجلس.نیز با انتقاد از افزایش قیمت خودرو به پیام ساختمان گفت: ازآنجاکه خودرو در طی این سالها در سبد کالایی مردم قرار گرفته است بدون تردید در افزایش قیمتها مؤثر خواهد بود. وی افزود: این تنشها لایق مردم ما نیست و دولت میتواند تنشهای افزایش قیمت خودرو را با عدم زد و بند با شورای رقابت خنثی کند .وی با انتقاد شدید از اینکه دولت در زمینه تعیین قیمت خودرو خیمهشببازی راه انداخته است، گفت: فشار هر نوع افزایش قیمت بر دوش مردم است . مقیمی ادامه داد: بانکها اگر توان و قدرت پرداخت تسهیلات دارند لطفاً به فکر بیخانمانها و مستأجرانی باشند که مالکان خونشان را در شیشه میکنند . بانکها برای رسیدن به سود بیشتر مسابقه گذاشتهاند و اگر چنین نبود با پرداخت تسهیلات مناسب مردم را برای خانهدار شدن یاری میکردند. وی خاطرنشان کرد: خودروسازان فکر میکنند با تعویض چند چراغ و صندوق ماشین، کیفیت آن را افزایش دادهاند و با این حربه قیمت خودرو را گران میکنند . بیایید با مردم روراست باشیم و برای رفع مشکلات و دغدغه اصلی آنها یعنی داشتن یک سرپناه بکوشیم.

بعید میدانم در بازار مسکن مؤثر باشد

سید احسن علوی، عضو کمیسیون عمران نیز با بیان این مطلب که بهطور قطع افزایش قیمت هر محصولی در کشور بر کالاهای دیگر مؤثر است، به پیام ساختمان گفت:بدون تردید افزایش قیمت خودرو در سبد کالایی مردم تأثیرگذار خواهد بود اما بعید میدانم در بازار مسکن مؤثر باشد. وی افزود: در خصوص قیمت خودرو از دولت میخواهیم ابتدا تأثیرات این افزایش را بررسی کند بعد دستور افزایش قیمت دهد . نماینده مردم سنندج در  مجلس ادامه داد :در وضعیت کنونی هیچ افزایش قیمتی به صلاح جامعه نیست زیرا یک عده دلال فرصتطلب با این افزایش قیمتها به سودهای کلان خواهند رسید و اگر هم به سودهای کلان دست نیابند بازار را متشنج میکنند.

دولت باید مسئولیتپذیر باشد

محمد سلیمانی، نماینده تهران و عضو کمیسیون صنایع با بیان این مطلب که افزایش ناگهانی و شیب تند قیمت خودرو هم مردم و هم رئیسجمهور را نگران کرده است،گفت: دولت باید مسئولیتپذیر باشد و ابراز همدردی با مردم کافی نیست. وی افزود: پاسکاری بین شورای رقابت، سازمان حمایت و وزارت صنعت دردی را از مردم دوا نمیکند و مردم اقدام عملی برای کاهش و تثبیت قیمت خودرو و افزایش تولید را از دولت انتظار دارند. سلیمانی ادامه داد: هر افزایشی در بازار خودرو میتواند تورمزا باشد و این تورم به صلاح جامعه نیست .

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین از وزیر راه و شهرسازی خواست تا به امور مسکن رسیدگی کند چراکه اقشار کمدرآمد جامعه در خصوص تأمین مسکن با مشکل روبهرو هستند.

هر افزایش قیمتی در بازار مسکن تأثیرگذار است

 عباس نویدی اصل، کارشناس مسکن با بیان اینکه درزمانی که بسیاری از مردم ما نگران افزایش اجارهبها هستند افزایش قیمت خودرو چه معنایی میتواند داشته باشد ،گفت: نمیدانم چرا دولت درزمانی که باید آرامش را در بازار برقرار نماید شروع به تنش و التهابات بیمورد میکند .

وی افزود: اگرچه به عقیده بسیاری از کارشناسان قیمت خودرو به مسکن ربطی ندارد اما بررسی اقتصاد ایران در چند سال گذشته نشان میدهد؛ افزایش قیمت کوچکترین کالاها در افزایش قیمت مسکن تأثیرگذار بوده است . بنابراین بدون تردید با افزایش قیمت خودرو دلالان و مالکان مسکن نیز آن را دستاویز قرار داده و میگویند چون قیمت خودرو افزایش پیداکرده  است باید مسکن که اساسیترین  نیاز مردم است نیز افزایش قیمت داشته باشد.این کارشناس مسکن ادامه داد : در این برهه زمانی که مشکلات اقتصادی گریبانگیر کشور است و نگاهها به وضعیت امنیتی کشورهای همسایه و مهمتر از آن مذاکرات هستهای ایران و کشورهای 1+5 در وین است این افزایش قیمتهای کارشناسی نشده ، لطماتی را بر اقتصاد کشور وارد خواهد ساخت و بازار مسکن بهعنوان یکی از بازارهای آسیبپذیر نیز نوساناتی تجربه خواهد کرد.