توصیه هایی برای اندازی کولر

شمار نشریه : 187

چه بخواهیم و چه نخواهیم، تابستان از راه میرسد و هوا گرم میشود و مجبوریم برای خنک نگهداشتن خانهمان به فکر چاره باشیم. استفاده از کولرهای آبی به دلیل قیمت ارزان و خنککنندگی نسبتاً مناسب آن در اکثر شهرهای کشورمان رواج زیادی دارد اما این کار هم آداب و اصول خاص خودش را دارد و توصیههای ایمنی و سلامتی ویژهای هست که باید هنگام راهاندازی کولرآبی رعایت کرد.

کولرهای آبی با استفاده از گردش آب و ایجاد جریان هوا بهوسیله یک الکتروموتور بخار آب تبخیر شده از پوشالهای خیس را به داخل محیط خانه یا محل کار هدایت کرده و محیط را خنک میکنند. استفاده از کولرهای آبی در شرایط آب و هوایی با رطوبت نسبی مناسب (۴۰ تا ۶۰ درصد) قابل توصیه است. نکته دیگر این است که آب قادر است دمای محیط داخلی را بین ۱۰ تا ۱۲ درجه سانتیگراد از دمای محیط بیرونی خنکتر کند؛ مثلاً اگر درجه حرارت محیط در هوای آزاد ۳۸ درجه سانتیگراد بالای صفر باشد، استفاده از کولرآبی دمای محیط داخلی منزل یا محیط کار را به ۲۶ یا ۲۸ درجه سانتیگراد میرساند.

اولین توصیه

در بحث توصیههای بهداشتی و ایمنی در هنگام استفاده از کولرهای آبی، تعویض سالانه پوشالهای کولر و قرار نگرفتن در معرض باد مستقیم کولر از اولین نکاتی است که باید موردتوجه قرار بگیرد. رطوبت و آلودگی پوشالهای کولر شرایط مناسبی برای رشد انواع میکروبها و قارچها است. قارچهایی مانند آسپرژیلوس میتوانند بیماریزا باشند. البته افراد سالم و عادی معمولاً دچار مشکل نمیشوند ولی در مورد افرادی که دچار بیماریهای ریوی هستند و در بیماران بستری در بیمارستانها، این قارچها ممکن است باعث ایجاد بیماری شوند. ازآنجاکه پوشال شرایط بروز بیماریهای خاصی را فراهم میکند، بهتر است هرسال پوشالها تعویض شوند و در چند روز ابتدایی استفاده از کولر، در و پنجرهها باز گذاشته شوند.

اگرچه سرما بهتنهایی نمیتواند سرماخوردگی ایجاد کند اما تغییر دما میتواند زمینه را برای ایجاد عفونت فراهم کند. به همین خاطر بهتر است برای پیشگیری از سرماخوردگی، زمانی که از محیط گرم بیرون وارد خانه میشویم، بلافاصله کولر را روشن نکنیم و یا لااقل در معرض باد مستقیم کولر قرار نگیریم و حتیالمقدور از اینقبیل تغییر دماهای ناگهانی پرهیز کنیم.

مهمترین توصیه بهداشتی

همانطور که گفته شد، بهتر است پوشالها هرسال تعویض شوند؛ اما اگر به هر دلیلی نتوانستید پوشالهای کولر را تعویض کنید، بهترین راه برای خلاص شدن از باکتریهای رشد کرده در پوشالها این است که محلولی شامل ۱۰ درصد پرکلرین و ۹۰ درصد آب بسازید و در کف کولر بریزید. سپس پمپ آب را روشن کنید تا پوشالها حسابی با محلول کلرین وآب خیس بخورند. بعد از چند دقیقه پمپ آب را خاموش کنید و آب کولر را تخلیه کرده، آب تمیز در کفی کولر بریزید و دوباره پمپ آب را روشن کنید تا پوشالها تمیز شوند.

توصیههای ایمنی

تعداد حوادثی که در هنگام تعمیر کولر یا تعویض پوشالهای کولرهای آبی ثبتشده، کم نیست. کم نیستند آنهایی که با برق و نکات فنی دیگر آشنایی کامل داشتهاند اما در اثر برقگرفتگی ناشی از نشت برق کولر، جان خود را از دست دادهاند.

مهم‌‌ترین توصیه ایمنی، کمکگرفتن از افراد متخصص و تعمیرکاران مجاز و مجرب است. همچنین لازم است افراد بدون قطع جریان برق به تعمیر کولر و یا تعویض پوشالهای آن دست نزنند و درصورتیکه احیاناً این کار انجام شد، باید با فازمتر بدنه کولر را لمس کنید و مطمئن شوید که برقندارد. استفاده از دستکش عایق و لاستیک عایق در زیر پا، شما را در برابر برقگرفتگی محافظت میکند.

سیمهای فرسوده را که عایق آنها از بین رفته است، تعویض کنید و به بستن چسب برق دور آنها اکتفا نکنید. پسازآنکه کار تعمیرات به اتمام رسید، دوباره بدنه کولر را با فازمتر لمس کنید و مطمئن شوید که بدنه آن برق ندارد.

اگر در هنگام روشن کردن پمپ آب کولر، صدای آب و یا بوی رطوبت را حس نکردید، سریع آن را خاموش کرده و با رعایت نکات ایمنی، پمپ را چک کنید. احتمال اینکه اتصالات آن شل شده باشد یا عمرش به پایان رسیده باشد، وجود دارد. با خرید یک پمپ جدید و نصب آن کولرتان را مجدداً راهاندازی کنید.

اگر صدای کولر شما بیشازاندازه است، بهتر است نگاهی به وضعیت تسمه کولر و پولیها بیندازید. ممکن است کارایی تسمه افت پیداکرده و یا فرسوده و شل شده باشد یا لازم باشد پیچ پولیها را محکم کنید. در هنگام نصب اولیه کولر نیز باید دقت شود تا از دودکشهای بخاری ولولههای مربوط به سرویسهای بهداشتی دور باشد. بدنه کولر حتماً باید روی یک چهارپایه فلزی به ارتفاع ۳۰ سانتیمتر قرار گیرد و دقت شود پایههای فلزی طوری باشند که در آسفالت پشتبام فرو نروند. این چهارپایه باید کاملاً تراز باشد تا از لرزش آن جلوگیری شود.