هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   187   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

کـی داده؟ کـی گرفته؟

این که بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در روستای لاسجرد شهرستان سرخه استان سمنان یک خانه 100 متری را بهعنوان اولین نمونه مسکن خشتی ساز مقاوم در برابر زلزله در کشور ساخته است موضوعی بسیار فرخنده است که بر خلاف رئیس مرکز لرزهنگاری مؤسسه ژئوفیزیک و نایبرئیس کمیته زلزلهشناسی کشورهای آسیایی، موجب وجد و سرور ما شد. هر چند آقای دکتر محمدرضا قیطانچی معتقد است ساختمانی که با خشت معمولی ساخته شده و فقط سازه آن را مقاوم کرده اند و نتیجه کار هم، امتحان خود را پس نداده قابلاطمینان نیست، اما ما که خودمان اختراعات و ابداعات متعدد و متنوعی در این زمینهها داریم معتقدیم که نیازی به این مقولات نیست و اصلا فقط این مهم است که خبر یک ابداع برود روی خروجی خبرگزاریها؛ والا امتحان پس دادن ابداعات و اختراعات در حوزه صنعت ساختمان یک چیزی است شبیه به مهریه خانمها که به قول معروف «کی داده و کی گرفته»؟ مثلا خود ما یک نوع خانه را ابداع کرده ایم که برای ساخت در ارتفاعات مناسب است و میتوان آن را در دامنه کوه ها و مناطق مرتفع ساخت که حُسن آن این است که در برابر سیل هایی که در نوک کوه جاری می شود مقاوم است! البته این خانه در برابر رانش کوه هنوز امتحان خود را پس نداده و ما منتظریم یک رانشی اتفاق بیفتد تا آن را امتحان کنیم. الان هم داریم روی پروژه دیگری کار می کنیم که برای ساخت در مناطق کم ارتفاع و آبرفتی مناسب است که از قضا در برابر رانش زمین مقاوم است ولی تضمینی برای مقاوم بودن آن در برابر سیل نداریم. ملاحظه فرمودید؟ فلذا ما به دوستانی که با خشت معمولی، دقیقا با خشت معمولی توانسته اند خانه ای ضد زلزله بسازند تبریک می گوییم و به سایر دوستان هم توصیه می کنیم فقط اصل خبر را بچسبند که گویای یک اختراع دیگر از یک نابغه داخلی است و زیاد وارد حواشی نشوند.