هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   156   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

آخرین خبر از ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی

معاون وزیر راه و شهرسازی از افتتاح 45 پروژه ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی تا پایان اردیبهشت ماه خبر داد.

مجید کیان پور، مدیر عامل شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران گفت: در دولتهای نهم و دهم 94 پروژه برای ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی با اعتبار بالغ بر 306 میلیارد ریال در دستور کار قرار گرفته که تاکنون 15 پروژه افتتاح و 45 پروژه دیگر نیز آماده افتتاح است که تا پایان اردیبهشت ماه جاری به بهره برداری میرسد.وی تصریح کرد: پروژههای فجر، جمال، فدک، رهروان فضیلت و مهر رضا از جمله پروژههایی است که در سکونتگاههای غیررسمی در حال اجرا است.

کیانپور با بیان اینکه تاکنون حدود 52 هزار سکونتگاه غیررسمی در کشور شناسایی شده است، اظهار امیدواری کرد که در سال جدید با همکاری دستگاههای ذیربط در استانها بتوانیم خدمات شایستهای جهت توانمندسازی و ساماندهی مردم این مناطق انجام دهیم.