هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   187   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

انتقال طبیعی آب به خارج از کشور

به دعوت شركت عمران شهر جديد پرديس محمد دامادي نماينده مجلس شوراي اسلامي از پروژههاي در حال ساخت و امور زيربنايي اين شهر ديدار كرد و در پايان در نشست خبري حضور پيدا كرد تا به سؤالات خبرنگاران پيرامون اين بازديد پاسخ گويد.

همياري همه وزارتخانهها

در ابتدا حسن وليپور مديرعامل شركت عمران شهر جديد پرديس به حجم بالاي فعاليتهاي عمراني اين شركت اشاره كرد و گفت: شركت عمران پرديس علاوه بر مسكن مهر بحث شهرسازي را هم دارد؛ از فضاي سبز، فضاي ورزشي، آموزشي و درماني گرفته تا امور زيربنايي آب و فاضلاب، برق، تونل و تقاطعهاي غيرهمسطح تا دسترسي به فازهاي مختلف آسانتر صورت گيرد.

وليپور همچنين با توجه به باري كه در افق جمعيتي شهر پرديس در نظر گرفته شده به مطالعات مترو براي اين شهر اشاره كرد و گفت: تقاضاي ما از كميسيون عمران اين بوده كه در سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي شاهد عزم ملي از سوي همه وزارت خانهها و ارگانها باشيم تا اين پروژه به سرانجام برسد.

وليپور به تكليفي كه در دولت تدبير و اميد براي اتمام پروژههاي مسكن مهر بر عهده گرفته اشاره كرد و گفت: سرعت كار بسيار مطلوب است و انتظار داريم كه همزمان با وزارت راه و شهرسازي ديگر وزارتخانهها مانند وزارت نيرو و وزارت نفت طبق وظيفهاي كه ماده 10 قانون ايجاد شهرهاي جديد بر عهده آنها گذاشته عمل كنند.

وي گفت: ما چند هزار واحد آماده داريم و تنها بايد ديگر وزارتخانهها ورود پيدا كنند و بحثهاي زيربنايي صورت پذيرد تا بتوانيم آنها را به سرانجام برسانيم. بيشترين نياز ما در چهار بخش آب، فاضلاب، برق و گاز است و اگر در اين چهار بخش به ما كمك شود اين امكان را داريم كه امسال 10 هزار واحد را در پرديس جهت سكونت تحويل دهيم.

جلسهاي با حضور وزرا و مديران مرتبط

در ادامه محمد دامادي نماينده مردم ساري و مياندرود و رئيس كميته آب کمیسیون عمران مجلس شوراي اسلامي با اشاره به بزرگي پروژه شهر جديد پرديس گفت: متاسفانه به هر دليل اين پروژه از زمانبندي خود فاصله گرفت و سئوالاتي را براي نمايندگان مجلس و همكاران من به وجود آورد.

وي افزود: مديريت جديد با توانمندي خوبي كه دارد اين كار را انجام ميدهد. در مورد مسئله تاسيسات و امكانات سرانه آموزشي و امور زيربنايي در حوزه شهرسازي بايد تعيين تكليف شود كه چه سازمان و چه وزارتخانهاي متصدي است.

دامادي با اعلام علاقهمندي كميسيون عمران مجلس به تشكيل جلسهاي با حضور وزير راه و شهرسازي گفت: انشاءالله بازديدي ميداني خواهيم داشت تا روند رشد پروژهها را از نزديك ببينيم. لازم است جلسهاي با وزير محترم نيرو، وزير محترم نفت و وزير محترم راه وشهرسازي و مديراني كه مرتبط با پروژه هستند و معاونتهاي وزير داشته باشيم تا اگر نقايصي وجود دارد برطرف شود. حتماً وزير محترم اقتصاد و رياست بانك مركزي هم بابت مردمي كه ثبت نام كرده‌‌اند و مسائلي از اين دست بايد در اين جلسه باشند. البته من پيشنهاد اين جلسه را به اعضاي محترم كميسيون عمران و هيئت رئيسه مجلس خواهم داد.

دامادي اظهار اميدواري كرد روزي شاهد باشيم پروژههاي كشور در زمانبندي خودشان تمام شوند و صلب بیاعتمادي بابت وقت اتلاف شده پروژهها از اذهان پاك شود چون مردم در مورد پروژههاي مسكن مهر نگران و سردرگم هستند.

 خروج طبيعي آبهاي زيرزميني از كشور

دامادي در پاسخ به سؤالي مبني بر برآوردهاي تأمين آب با چشمانداز جمعتي شهر پرديس گفت: مشاور پروژه قطعاً برآوردهاي لازم را انجام داده است.

وي گفت: ما مجموعهاي هستيم كه اعتقاد داريم در كشور آب وجود دارد و آبهاي زيرزميني به صورت طبيعي به خارج از كشور انتقال پيدا ميكند و ميشود جلوي اين پديده را گرفت. ما حتي به خشكي آب درياچه اروميه اعتقادي نداريم و مطمئن هستيم كه ميشود جلوي اين بحران را گرفت و اين بيمار را درمان كرد تنها اگر وزارت نيرو قدري به كارشناسان داخلي اعتماد كند و براي مطالعات تأمين آب هزينه كند اين كار امكانپذير است.

چيتچيان جزو وزراي خوب كابينه است

دامادي در مورد سئوالي مبني بر استفاده از حق قانوني استيضاح وزير نيرو گفت: در اينكه مسكن مهر با مشكلاتي روبرو بوده بحثي نيست ولي امور زيربنايي ميبايست از ابتداي پروژه كار ديده ميشد.

دامادي افزود: آقاي چيتچيان جزو وزاري خوب كابينه هستند كه تنها 8 ماه است كه وزارت را در دست گرفتهاند، ضمن اينكه بودجه را هم بايد در نظر گرفت.

خيلي از مسائل ديده نشد

آقاي دامادي در پاسخ به سؤال خبرنگار پيام ساختمان در مورد تدابير مجلس و دولت براي بازبيني در طرحهاي جمعيتي و شهرسازي در شهرهاي جديد اطراف تهران كه منجر به فشار زيادي بر روي منابع آب زيرزميني شده است گفت: بحث من كارشناسي است و قابل اثبات است، ما 7 ماه پيش نيز با آقاي چيتچيان جلسهاي داشتيم و روي نظريه خودمان ايستادهايم. واقعيت اين است كه بحثي كه مسئولان آبفا و ديگران ميكنند اين است كه به دليل فرسودگي لولهها ما هدر رفت زيادي داشتهايم.

وي افزود: نميخواهم دولت خاصي را متهم كنم اما متأسفانه در دولتهاي قبلي خيلي از مسائل ديده نشده است. علاوه بر اين جمعيت بيش از حد وارد برخي از مناطق شده است كه باعث شده تاسيسات ما جوابگوي آن جمعيت نباشد و پرديس هم از اين قاعده مستثنا نيست. اما من مطمئن هستم همه تدابير انجام گرفته و جاي نگراني نيست.

وي گفت: منطق آن خيلي ساده است جمعيت مشخص است، چشمانداز جمعيتي مشخص است، توسعه شهري هم مشخص است پس دبي آب نيز بايد مشخص باشد.