هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   187   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

برج PK در ایسلند

افق شهر Reykjavik تحت سلطه قرار گرفته است، نه توسط سطح پایین تجمع شهری، بلکه خط آسمان شهر بیشتر توسط اُفت کوه های آبی، سفید و خاکستری که در فاصله ای از شهر قرار دارند، تعریف گشته است. بنابراین هر گونه افزودن بر خط افق باید زمینه جغرافیایی و توپوگرافی شهر را در نظر بگیرد. در این مورد ساختمان، سرتاسر با خلیج Reykjavik و کوه Esja مواجه است.

این ساختمان در پوسته منحصر به فرد خود از دیوار شفاف پیچیده شده و به شکلی با کنگره های ساخته شده توسط جداره های عمودی پخدار گود شده اند، که به نظر می رسد به طور تصادفی در سراسر سطح نمای ساختمان پراکنده شدهاند.استفاده از اجزای 1.5 در 3.5 متر شیشه جامد و پانل های شیشه ای با شکاف بازشو، کمک نموده تا ساختمان در هر دو حوزه جغرافیایی خود بهتر نشسته و همچنین مقیاس کلی ساختمان در بستر خود کاهش یابد.با استفاده از روش تهویه طبیعی منفعلانه، این پانل های منحصر به فرد با شکاف بازشو همراه با سقف مخفی نصب شده با پرده غلتکی، به نمای ساختمان جان میبخشند، چه در غیر این حالت با یک نمای خشک، صاف و تحمیلی مواجه بودیم.اگر از یک زاویه، دید به نمای برج از کوه های اطرافش قطع گردد، ساختمان می تواند صلب به نظر آید اما با انعکاس ابرها، آب یا استتار آن توسط کوه های پشت سرش، به همان اندازه می تواند نامرئی به نظر برسد.زمانی که ساختمان از درون روشن می گردد سبک و شفاف به نظر میرسد و با نور و شفافیت خود اجازه می دهد از بیرون نگاهی اجمالی به کاربران ساختمان، به شهر و کوه های آن سویش انداخت.