هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   187   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

خطری تخت جمشید را تهدید نمی کند

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان فارس در جلسه ویژه شورای اداری استان فارس که به منظور بررسی عوامل فرونشست زمین های اطراف تخت جمشید تشکیل شد گفت: طبق بررسی های انجام شده، هیچ آسیبی به بناهای تاریخی تخت جمشید و نقش رستم وارد نشده است.

امیری افزود: مطبوعات و خبرگزاریها در روزهای اخیر خبرهایی در مورد فرونشست تخت جمشید منتشر کردند که هیچ کدام واقعیت نداشت و فرونشست مربوط به بخشی از زمینهای اطراف این بناهای تاریخی است.

وی گفت: درصورتی که در بررسی های پیش رو در زمینه علل فرونشست زمین های اطراف این بناهای تاریخی ثابت شود که علل فرونشست زمین، چاه های آب کشاورزی است، برای آن چاره اندیشی خواهیم کرد.

مدیر روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی فارس نیز در این رابطه گفت : به دلیل خشکسالی ده سال اخیر در استان فارس و افزایش میزان برداشت آب از منابع زیرزمینی به ویژه مناطق زیرکشت محصولات کشاورزی در شهرستان مرودشت ، پدیده فرونشست زمین یک و سال نیم پیش در اطراف مجموعه جهانی تخت جمشید اتفاق افتاد .

بهادری پور افزود : پدیده فرونشست ، با فاصله 600 متری صفه های تخت جمشید روی داده و تنها بخشی از منطقه پردیس را که مجموعه ای از باغ های هخامنشی در این مجموعه بوده و در سال 84 بقایایی از آن کشف شد، فرا گرفته است .

این منطقه حدود 600 متر با بخش اصلی کاخ های هخامنشی و صفه های تخت جمشید فاصله دارد .