نشریه شماره   187   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

مسابقه معماری برای طراحی یادمان مقبره

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری آذربایجان شرقی از برگزاری مسابقه معماری برای طراحی یادمان مقبره " عاشیق قَشَم جعفری"خبر داد.

فرزین حقپرست گفت: این مسابقه با سرمایهگذاری محمد رستم پور( خیر فرهنگی) برگزار میشود.

این خیر فرهنگی، پیشازاین خرید و مرمت خانه پدری استاد محمدحسین شهریار- در روستای خشکناب- را برعهدهگرفته است.

وی با اشاره به اینکه عاشیق قشم هنرمند برجسته اهل کندرود از توابع بستانآباد است، افزود: عاشیق قشم جعفری شاعر، خواننده و نوازنده از استادان بنام هنر "عاشیقی" است.

 عاشیق قشم، متولد سال 1280 هجری شمسی و متوفی سال 1368 بود که علاوه بر هنرمندی در موسیقی عاشیقی، کتاب شعر " ائل منی آتماز" (جامعه من را از خود دور نمیکند) را نیز از خود به یادگار گذاشته است.

مسابقه معماری ساخت یادمان مقبره عاشیق قشم با هزینه محمد رستم پور و توسط دانشکده معماری دانشگاه هنر اسلامی تبریز با مشارکت این اداره کل، انجمن صنفی مهندسان معمار آذربایجان شرقی، گروههای معماری برنامهریزی شهری دانشگاه تبریز و دانشگاه آزاد اسلامی این شهر برگزار میشود.

علاقهمندان میتوانند آثار خود را تا بیستم تیرماه جاری به دانشکده معماری دانشگاه هنر اسلامی تبریز تحویل دهند.