هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   186   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

آدرس هوایی در مبایعه‌نامه‌های ملکی

متوقف ماندن روند انتقال ملک در مرحله مبایعهنامه موضوعی فراگیر است. خریدارانی که به همان برگه قرارداد بنگاه املاک به عنوان سند نقل و انتقالات ملک بسنده میکنند، معمولا به دنبال نقلوانتقال محضری ملک معامله شده نمیروند و سند رسمی انتقال را از دفترخانه دریافت نمیکنند.

اما مبایعهنامه مدرک کافی برای اثبات خرید و فروش ملک نیست و گفته میشود فردی در اختلافات قضایی بلافاصله پیروز میدان است که سند ثبت شده آپارتمان یا زمین خریداری شده به نام او است. در حال حاضر نقشه جغرافیایی ملک در سندهای تکبرگی به ثبت میرسد، اما در مبایعه نامهای که در دفتر املاک به امضا میرسد خبری از این نقشه نیست. با توجه به اینکه صدور سند رسمی و محضری خانههای تازه ساخت ممکن است ماهها طول بکشدبا پیشنهاد کمیسیون تخصصی املاک و سامانه رهگیری معاملات مسکن، قرار است اطلاعات سازمان نقشهبرداری کشور درباره موقعیت هوایی آپارتمانها، در اختیار مشاوران املاک قرار بگیرد تا هنگام نقلوانتقالات، تصویر نقشه ملک مورد معامله، به نام خریدار در مبایعهنامه حک شود.چنانچه این طرح با امضای تفاهمنامه بین سازمان نقشهبرداری و سامانه رهگیری معاملات مسکن به مرحله اجرا برسد، اعتبار قراردادهایی که در بنگاههای املاک تحت عنوان «مبایعهنامه» تنظیم میشود، یک گام از سطح «سند عادی» بالاتر میرود و در مواقعی - همچون زلزله- که احراز مالکیت افراد نیازمند استعلام باشد، از تصاویر نقشههای هوایی استفاده خواهد شد. در حالحاضر نقشه هوایی املاک توسط سازمان ثبت اسناد، در برگههایی که با عنوان «سند رسمی» توسط دفترخانهها صادر میشود، درج میشود اما چنین امکانی هنوز در بنگاهها برای اعمال در مبایعهنامهها وجود ندارد.

مصطفی قلی خسروی، رئیس کمیسیون تخصصی املاک درباره جزئیات این طرح به پیام ساختمان گفت: پیشنهاد کردهایم دادههای مکانی سازمان نقشهبرداری کشور درباره موقعیت جغرافیایی واحدهای مسکونی به همراه آدرس هوایی اراضی و ساختمانها در اختیار مشاوران املاک برای درج در مبایعهنامه قرار گیرد. این اتفاق تازه میتواند ریشه بسیاری از اختلافات را در هنگام انتقال سند برطرف کند.

وی این ویژگی جدید مبایعه نامهها را سبب کاهش اختلافات میداند و میگوید: بارها خریداران اعلام کردهاند ما واحد شرقی یک مجتمع را خریداری کردهایم اما مالک واحد غربی را تحویل داده است. خسروی ثبت نقشه هوایی در مبایعهنامه را در زمان زلزله که ممکن است اثری از خانهها بر جا نماند، کارآمدتر از هر زمان دیگری میداند و میگوید: تمامی اطلاعات خانهها در سامانه ثبت میشود. اینکه خانه در کدام طبقه و در کجای زمین قرار داشته است.

وی افزود: زیر ساختهای این اقدام جدید آماده است و تنها منتظر امضای تفاهمنامه میان سازمان نقشه برداری و اتحادیه املاک کشور هستیم تا نقشههای زمین و واحد مسکونی مانند بارکد در مبایعهنامهها حک شود.