هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   186   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

با شماره تلفن 7334 تماس بگیرید

تابستان که می شود، داستان درد بی درمان خانه به دوشان و جنگ مالک و مستاجر شروع می شود و از همه مهمتر حکایت بعضی ازاین دفاتر املاک و دلالان است که در این بین تنها به فکر بافتن کلاه پشمی برای خود هستند. برای این جماعت هر فسخ قراردادی دو قرارداد جدید در دل خود دارد، پس لازم است که برای افزایش قرارداد بیشتر، تا آنجاکه در توان دارند بر کوره فسخ قراردادهای قبلی بدمند.

حال اگر قصد اجاره یا خرید  دارید توجه داشته باشید امسال نرخ مالیات ارزش افزوده 8 درصد است که از حق کمیسیون گرفته می شود و مالک و مستاجر یا خریدار و فروشنده به صورت مشترک آن را پرداخت می کنند. (حق کمیسیون هیچ تغییری درصدی نداشته است). شهروندان در صورت مشاهده هر گونه تخلف می توانند به سامانه تلفن 7334 گزارش کنند. نرخ کمیسیون بنگاههای املاک برای تنظیم قرارداد اجاره خانه همچون قبل است و به میزان یک چهارم مبلغ اجاره یک ماه از مؤجر و یک چهارم مبلغ اجاره یک ماه از مستاجر دریافت میشود. جدول زیر توسط پیام ساختمان جهت اطلاع مخاطبان گردآوری شده است.