هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   186   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

ساخت دستگاه تولید برق خورشیدی

مخترع جوان شیرازی موفق به ساخت دستگاه تولید و تقویت برق از پنل خورشیدی (فتو ولتائیک) شد .

علیرضا نیاوند، گفت: این دستگاه نیروی خود را با فتوولتاژ الکتریسیته حاصل از سلول خورشیدی دریافت میکند و برای راهاندازی، ادامه کار و تولید برق به هیچگونه نیروی دیگر و یا مواد مصرفی اعم از سوخت نیاز ندارد.وی افزود: این دستگاه نور خورشید را از پانل خورشیدی دریافت و پس از تقویت به ولتاژ پایدار 220 و توان پایدار هزار وات که تا 5 هزار وات قابل افزایش است، تبدیل می کند و به مصرف کننده تحویل میدهد.