هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   186   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

تولید سوخت از پسماند قهوه

محققان انگلیسی با استفاده از پسماند دانه قهوه، سوخت زیستی تولید کردند که می تواند خودروها را به حرکت درآورد.

 به نقل از خبرگزاري ساینس، دانشمندان دانشگاه بث (Bath) اعلام کردند که پسماند دانههای قهوه میتواند یک منبع سوخت پایدار برای خودروها باشند.این دانشمندان از دانههای قهوه 20 منطقه مختلف جغرافیایی که شامل اقسام کافییندار و بدون کافیین بودند، سوخت زیستی سبز تولید کردند.این مطالعه که در مجله Energy Fuels منتشر شد، نشان داد که گونه های مختلف قهوه از جمله روبوستا (Robusta)  و عربیکا (Arabica) به نسبت دارای ترکیب و خواص فیزیکی یکسانی برای استفاده به عنوان سوخت هستند.

این بدان معنی است که پسماند دانه قهوه میتواند یک روش عملی برای تولید بیودیزل باشد. 11 الی 20 درصد از پسماند دانه های قهوه را روغن تشکیل می دهد که این میزان با روغن منابعی دیگر از جمله دانه سویا و زیتون برابری میکند. دانشمندان ادعا می کنند روغن حاصل از پسماند دانههای قهوه را می توان با روش های خاصی به سوخت زیستی تبدیل کرد. دانشمندان می گویند: از حدود 10 کیلوگرم پسماند قهوه که توسط یک کافی شاپ تولید می شود، میتوان حدود دو لیتر سوخت زیستی تولید کرد. تا آنجا كه گفته ميشود ميزان توليد سوخت از کافی شاپ های پرطرفدار واقع در بزرگراهها میتواند با شرکت بزرگ نفتی مانند "شل" (Shell)، "بی.پی(BP)"   و "اسو" (Esso) در تولید سوخت رقابت کنند.