هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   186   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

نیازمند همکاری مردم هستیم

گروه تاسیسات: چندي پيش حميدرضا جانباز؛ مديرعامل شركت آب و فاضلاب كشور در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر جداسازي آب شرب و بهداشتي از عملي بودن اين طرح سخن گفت و به ديگر كشورهايی كه وضعيت بارندگي و آبي بهتري نيز دارند، اشاره كرد كه قدر آب شرب را ميدانند و در مصارف شخصي از آب بهداشتي استفاده ميكنند.

لزوم چنين امري -البته به اضطرار- اين مرتبه دارد رنگ واقعيت به خود ميگيرد. وزير نيرو در جشنواره آگاهسازي و فرهنگسازي صنعت آب و برق از ضرورت جداسازي شبكه آب شرب از آب بهداشتي سخن گفته است.

به گفته چیت چیان بنا به درخواستهای متعدد مردم برخی شهرهای کشور برای جداسازی شبکه آب شرب از آب بهداشتی، ضرورتها را به جایی رسانده است که ناچاریم در برخی شهرها شبکه آب شرب را از آب بهداشتی جدا کنیم.وی افزود: در این صورت آب موجود در برخی شهرها که در حد استاندارد آب بهداشتی است باقی مانده و آب شرب به صورت بستهبندی ارائه میشود که این موضوع در درخواست مردم شهرهایی مثل مشهد وجود دارد.

البته وي دليل اصلي را درخواست مردم ذكر كرده است اما به روشني پيداست كه جداسازي آب شرب از بهداشتي پيش از اين نيز جزو برنامههاي وزارت نيرو بوده است. وي همچنين به بروكراسي دستگاههاي اداري نيز اشاره كرد و گفت: نبود ارتباط مناسب براي ارتباط بين مردم و وزارتخانه و نهادهاي مرتبط و ارتباط بين وزارتخانه با مردم براي اطلاعرساني و اعلام سياستها يكي از مشكلات نه تنها وزارت نيرو بلكه ديگر وزارتخانههاي دولت است.

حميد چيتچيان با اذعان به لزوم تعامل با مردم ادامه داد: اگر بتوانیم با مردم ارتباط مناسبی داشته باشیم، مردم خود مشکلات را به گوش مسئولان میرسانند. ما همیشه نیازمند همکاری مردم هستیم و اگر در بروز یک مشکل اجتماعی به همکاری مردم و اطلاعرسانی مناسب توجه نکنیم ممکن است یک مسئله ساده فنی تبدیل به یک مسئله امنیتی شود و قطعی آب در تابستان و یا قطعی برق به دلیل یک مشکل فنی در صورت عدم اطلاعرسانی مناسب تبدیل به نارضایتی شده و مشکلات گسترده منطقهای را در پی داشته باشد اما اگر روابط عمومی‌‌های صنعت آب و برق به موقع و به طور مطلوب اطلاعرسانی کنند، با همکاری مردم و پیامرسانی موثر مشکلات به راحتی حل خواهد شد.