هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   186   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

امنيت بخشي بــــه انرژي كشور

گروه تأسیسات: سالها پيش از آنكه ژاپن كشور "خورشيد تابان" ناميده شود، این لقب از آن ايران بود. كشوري كه بیشک از 365 روز سال 300، روز آفتابي دارد و بيش و کم بر همه مناطق آن- نه به يكسان- خورشيد عالمتاب ميتابد. شرايط مناسبي كه بهره از انرژي خورشيدي را در همه نقاط كشور توجيهپذير كرده است! اين ظرفيت عظيم، دولت را به صرافت انداخته تا از اين منبع تجدید پذیر و بيكران، بهرهبرداری كند! اما تجربه نشان داده است كه دستگاه عظيم دولت هرچقدر هم كه توانمند باشد، بهتر است امور اجرايي را به دست بخش خصوصي بسپارد.

خريد برق از مردم

تأمين برق با بالا رفتن پيك مصرف در فصول گرم سال يكي از مشكلات شركت توانير كشور است. به ويژه در مناطق جنوبي كه فرهنگ مصرف، استفاده از وسايل سرمايشي پرمصرف همانند كولر گازي است. مشكل تأمين برق اين مناطق و بار بالاي مصرف، گاه منجر به خاموشيهاي طولاني مدت ميشود كه براي بسياري از هموطنان ما چيز غريبي نيست. به گفته كارشناسان مردم با اقداماتي همچون نصب پنلهاي خورشيدي در منازل، حياط خانه و پشتبام ميتوانند برق مورد نياز خود را تأمين كنند. با اين تدبير نه تنها از برق توليدي خود استفاده كنند كه همياري در ساعات خاموشي خواهد بود بلكه آنجا كه امكان ذخيره برق وجود ندارد مازاد آن را ميتوانند به دولت بفروشند و از اين طريق منبع درآمدي براي خانواده نيز محسوب ميشود.

خريد برق توليدي از منابع تجديدپذير از جمله تسهيلاتي است كه دولت براي ايجاد نيروگاههاي كوچك و استفاده از انرژيهاي پاك انديشيده است. بر اساس اعلام وزارت نيرو هم اكنون دولت هر كيلووات برق توليد با استفاده از منابع تجديدپذير را با قيمت 4 هزار و 420 ريال و برق توليد شده به وسيله انرژي گاز را افزون بر 710 ريال از مردم و سرمايهگذاران خريداري ميكند. اين در حالي است كه هزينه، تولید انتقال و توزیع هر کیلووات برق حدود 700 تومان است که کمتر از 50 تومان به ازای هر کیلووات  به دست مشتركان ميرسد.

تسهيلات دولت

فناوری تولید برق خورشیدی امکان راهاندازی یک واحد نیروگاه کوچک را به هر شخصی داده است. به ويژه اينكه دولت با ارائه تسهيلاتي شرايط را براي راهاندازي اين نيروگاهها مهياتر كرده است. بنا به گفته هوشنگ فلاحتيان معاون وزير نيرو در امور برق براي احداث نيروگاههاي برق خورشيدي در ساختمانهاي خانگي دولت اين آمادگي را دارد كه « 45 میلیون ريال به ازای هر کیلووات ساعت قدرت نصب شده نیروگاه خورشیدی، تسهیلات بلاعوض» پرداخت کند.

عليرغم هزينه اوليه بالاي 10 ميليوني نصب و راهاندازي اين تجهيزات نيروگاه كوچك خورشيدي اما به دليل مصرف بالاي انرژي در كشور مقرون به صرفه خواهد بود. همچنين معاون وزير نيرو اعلام كرد كه براي « احداث نیروگاههای خورشیدی خانگی از محل دریافت 3تومان عوارض در قبضهای برق، تا ٥٠درصد هزینههای نصب نیروگاههای خورشیدی را بهصورت کمک بلاعوض پرداخت میکند.»

در قانون بودجه سال 1393 نيز توسعه انرژيهاي تجديدپذير مورد توجه قرار گرفته است. طبق اين قانون به وزارت نيرو اجازه دادهشده تا سقف 120 هزار ميليارد ريال از محل منابع داخلي به روش بيع متقابل با سرمايهگذاران بخشهاي خصوصي و عمومي، قرارداد اجراي طرحهاي افزايش بازدهي و ﺗﻮﻟﻴﺪ نیروگاههای ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﻲ و ﺧﺼﻮﺻﻲ، ﺗﻮﺳﻌﻪ نیروگاههای ﺗﺠﺪﻳﺪﭘـﺬﻳﺮ، ﻛـﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔـﺎت و بهینهسازی ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺑﺎ اوﻟﻮﻳﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺳﺎﺧﺖ داﺧﻞ ﻣﻨﻌﻘد كند. در مواد 133 و 139 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه در خصوص توسعه انرژيهاي نو با هدف امنيت بخشي به انرژي كشور و كاهش آلايندگي دولت مجاز است در سال1393 طرح نصب نیروگاههای کوچک و پیشگرمکنهای خورشیدی بر فراز بامها، بوستانها و معابر کشور را اجرا کند که این طرح به صورت مشارکت 50درصد با متقاضیان اجرا میشود.

پیش از این هم وزارت نیرو در31فروردینماه اعلام کرده بود همه مردم میتوانند به شرکتهای توزیع برق مراجعه و ثبتنام کنند تا نیروگاه خورشیدی بر بام خانه خود نصب کنند. به گفته معاون وزیر نیرو، مجموع سرمایه این وزارتخانه برای ارائه کمک به متقاضیان در این بخش محدود بوده و در سطح ٤٠٠میلیارد تومان است.

پتانسیل انرژيهاي تجديدپذير در كشور

فلاحتيان ،معاون وزير نيرو با يادآوري تدوين اطلس بادي و خورشيدي كشور گفت : در حال حاضر 2 هزار و 900 ساعت تابش خورشيد در كشور وجود دارد و در برخي از مناطق مانند منطقه خواف در خراسان پتانسيل بيش از 50 درصد براي توليد برق بادي وجود دارد. اين رقم دو برابر استاندارد جهاني است. وي افزود: در كشور ظرفيت توليد بيش از 100 هزار مگاوات نيروگاه بادي و خورشيدي وجود دارد اما «هماكنون تنها حدود 220 مگاوات نیروگاه خورشیدی و بادی در کشور نصب و راه اندازی شده است.» شمس الله بهمنی نماینده مردم رامهرمز و رامشیر نیز چندی پیش در مصاحبهای اظهار کرده بود در آلمان که شدت تابش خورشید آن 50 درصد ایران است 32 هزار مگاوات انرژی خورشیدی تولید میشود درحالیکه با شدت تابش آفتاب در یکی از استانهای جنوبی ایران میتوان برق کل خاورمیانه را تأمین کرد.