هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   186   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

نیروگاه خانگی برق رایگان

گروه تأسیسات: يوسف آرمودلي، دبير ستاد توسعه فناوري انرژيهاي نو در معاونت علمي و فناوري رياست جمهوری، میگوید: از هنگامي كه برنامه و تسهيلات دولت براي نصب نيروگاههاي كوچك مشخصشده، استقبال خوبي در شهرها و روستاهاي كشور از اين طرح به عمل آمده است. شهروندان پس از آنكه از مزایای نیروگاههای تجدید پذیر و تأثیر آن بر كاهش سبد هزینه خانوارها مطلع شدهاند، نسبت به نصب اینگونه نیروگاهها اقدام كردهاند. به رغم اینكه مردم به راحتی به شبكه سراسری برق كشور وصل هستند، ولی باز هم از نیروگاههای كوچك استفاده میكنند.

تا 40 درصد برق توليد كنيد

ارزيابيها نشان ميدهد با استفاده از اين نيروگاههاي كوچك تا 40 درصد از برق مصرفي خانوار را ميتوان تأمين كرد؛ اين نيروگاهها به گونهاي طراحیشدهاند كه با اتصال آنها به پشت كنتور برق، ابتدا از برق توليد شده این نیروگاهها استفاده میشود،و در صورت نياز، به برق سراسري وصل میشوند. طبق برآوردها، در يك دوره 50 روزه، با استفاده از "نيروگاه نو" 150 کيلووات از مصرف برق مشتركان كاسته میشود که اين عامل- مخصوصاً در بين خانوارهاي پرمصرف- تأثير به سزايي خواهد داشت. يكي از دلايل اصلي كه وزارت نيرو و توانير باسیاستهای وام و تجهيز خانوارها را به نیروگاههای كوچك بادي و خورشيدي تشويق ميكند، همين است. اين فناوری، دريچه نويني براي روستاها باز كرده است، به ویژه روستاهایی که از شبكه سراسري برق فاصله زيادي دارند و  برقرسانی با دشواری صورت میگیرد.

به گفته آرمودلي، رئيس سازمان انرژيهاي نو، خوشبختانه با مبلغ اندكي- حدود 5 ميليون تومان- ميتوان صاحب يك نيروگاه خانگي شد كه اين نيروگاه تا 20 سال نيز كار خواهد كرد؛ به همين دليل به صرفهتر اين است كه روستاهاي دور از دسترس برق، به جاي اتصال به شبکه سراسري، از انرژيهاي نو و عمدتاً خورشيدي و يا بادي استفاده کنند.

طبق اعلام سانا، تا كنون برق مورد نیاز 20 روستا، توسط انرژي خورشيدي تأمين شده است. تعداد خانوارهاي اين روستاهابه 300خانوار میرسد؛ همچنين مديرعامل سازمان انرژيهاي نو اعلام كرده است كه برقرسانی به روستاهاي دورافتاده "كاملاً رايگان" است و هزينههاي آن بدون پرداخت حتي يك ريال توسط دولت تأمين ميشود. بر اين اساس خدمات نصب از سوي شركتهاي توزيع برق نيز به صورت رايگان انجام ميگيرد.

هزينه نصب نيروگاه كوچك

هر شخصي با هزينهاي نزديك به 6 ميليون تومان ميتواند يك پنل خورشيدي بر روي بام خود نصب كند و يك كیلووات ساعت "برق خورشيدي" داشته باشد. اگر مصرف خانوار كمتر از اين مقدار باشد نيز ميتواند مازاد آن را به شركت توزيع برق بفروشد و از اين طريق به درآمدزايي نيز بپردازد.

این در حالی است كه به تازگي هوشنگ فلاحتيان، معاون وزیر نیرو تسهیلات وام 50 درصد بلاعوض را وعده داده،و این وام را مشوق خوبي میداند براي كساني كه ميخواهند از اين طريق  به درآمدزايي برسند.

طبق برآوردهاي اوليه، مصرف هر واحد تجاري و مسكوني 500 تا 1000 وات در نظر گرفته شده است؛ به اين ترتيب با نصب يك پنل خورشيدي نيازهاي يك خانوار با مصرف معمولي مرتفع ميشود و از رشد پلكاني قيمت تعرفه برق خانوارهاي پرمصرف نيز جلوگيري میشود. براي خانوارهايي كه مصرف بالايي دارند با توجه به اينكه مصرف در پلههاي بالاتر از 400 كيلووات ساعت در ماه، مشمول افزايش پلكاني تعرفهها خواهد شد، براي اين خانوارها چنين تجهیزاتی توصيه و تاکید ميشود. در این صورت، خانوارهاي كم مصرف نيز اين امكان را پيدا ميكنند كه برق توليدي نيروگاههاي خود را به ازاي هر وات 442 تومان به فروش برسانند و اضافه توليد را به شبكه منتقل كنند. اين فرآيند با نصب كنتورهاي دوطرفه امكانپذير خواهد بود.

با توجه به اینکه نصب و بهرهبرداري هر واحد يك كيلوواتي از اين تجهيزات میتواند، ساليانه از انتشار 8/1 تن مواد آلاينده به محيط جلوگيري کند؛ علاوه بر مسائل اقتصادي نصب نيروگاههاي كوچك تجدید پذیر در حفظ محيطزيست نيز اثرگذار خواهد بود.

همهساله هشدارهايي مبني بر افزايش پيك مصرف مخصوصاً در فصول گرم اعلام ميشود، نيروگاههاي خانگی،قادر هستند علاوه بر كاهش فشار بر شبكه سراسري، هنگام اعلام شرايط اضطراري نيز كمك يار مشتركان باشد.

افزون بر این،نیروگاههای خانگی، اشتغالزايي قابلملاحظهاي در مقايسه با نيروگاههاي بزرگ حرارتي دارند كه در شرايط فعلي فرصت مناسبي براي اشتغال جوانان در اختيار قرار ميدهند.