هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   186   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

قطع آب مشترکان پر مصرف در انتظار مجوز

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با اشاره به اینکه مجوزی برای برخورد با مشترکان پر مصرف آب نداریم، گفت: برای این منظور درخواست مجوز کردهایم که پس از دریافت آن و بعد از اعلام هشدار، آب مشترکان پر مصرف قطع میشود.

رحیم میدانی افزود: نصب قطعههای کاهنده مصرف در منازل از برنامههای وزارت نیرو پس از اخذ مجوز است که هزینه آن طی 10 تا 12 قسط از مشترکان دریافت خواهد شد. معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا در خصوص جلوگیری از قطعی و صرفهجویی آب، اظهار داشت: برای آبرسانی به چند کلانشهر کشور اقدامهای اضطراری مانند ایجاد خط انتقال، حفر چاه انجام و بخش عمدهای از مسایل حل شده است و با 20 درصد صرفهجویی در مصرف آب از سوی مردم، هیچ جیرهبندی صورت نخواهد گرفت.

وی افزود: صرفهجویی در مصرف آب برای استحمام، کاهش حجم فلاشتانک، خودداری از شستن خودرو با آب شبکه و دیگر اقدامات از جمله مواردی است که امکان صرفهجویی 20 درصد را به راحتی فراهم میکند.

میدانی با اشاره به اینکه در حال حاضر 23 درصد هدرروی در شبکه آب کشور وجود دارد که همه این آب نشت فیزیکی شبکه نیست، گفت: کارشناسان معتقدند 15 درصد از این آب ناشی از نشت سامانه است.

معاون وزیر نیرو تصریح کرد: برای کاهش یک درصدی پرت شبکه، 400 میلیارد تومان سرمایهگذاری نیاز است که در حال حاضر با محدودیت منابع مواجه هستیم، زیرا درآمدهای بخش آب بسیار پایین است و اگر چرخه اقتصادی آب در کشور اصلاح شود، میتوانیم سالانه کیلومترها شبکه فرسوده را اصلاح کنیم.