هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   186   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

صادرات یک میلیارد دلاری کاشی

صنعت کاشی و سرامیک از صنایعی است که همواره دارای تقاضای ثابت یا رو به رشد است و کم اتفاق میافتد که دچار رکود و یا کاهش مصرف شود، به ویژه در شرایط امروزی که واردات کاشی و سرامیک به داخل کشور متوقفشده و تقریباً بازار به دست تولیدکنندگان داخلی میچرخد.

 بیست و دومین نمایشگاه بینالمللی کاشی، سرامیک و چینی بهداشتی قرار است از 1 تا 4تیرماه  93 در محل دائمی نمایشگاههای تهران برگزار شود.به منظور اطلاع بیشتر از چندوچون این نمایشگاه با مهندس محمد روشنفکر، مدیرعامل کارخانه کاشی کسری و رئیس انجمن صنفی تولیدکننده کاشی و سرامیک گفتگویی انجام دادیم. وی چشماندازی از نمایشگاه اختصاصی این صنعت را بیان میکند که حاوی نکاتی مفید نه تنها برای فعالان این صنعت بلکه برای همه فعالان عرصه اقتصادی است:

پیام ساختمان: وضعیت صنعت کاشی و سرامیک ایران را در چند سال اخیر چگونه ارزیابی میکنید ؟

روند فعالیت صادراتی در 3 سال گذشته رشد صعودی داشته و مطلوب است و انجمن صنفی کاشی و سرامیک تلاش میکند به این روند سرعت ببخشد. باید در این حوزه وارد بازارهای جدید شویم و خودمان را تنها  محدود به کشورهای همسایه مانند عراق نکنیم . همچنین برای افزایش صادرات غیرنفتی باید تمرکز ویژهای بر روی تثبیت بازارهای صادراتی در منطقه انجام دهیم و در این رابطه مسئولین نباید با پیچیدهتر کردن فضای کسبوکار مانع ایجاد این هدف در منطقه شوند. بازار کاشی و سرامیک این پتانسیل را دارد تا وارد محافل و بازارهای هدف جدید شود. من در تمام مذاکراتی که با مسئولین و معاون وزیر صنعت معدن و تجارت داشتم این قول را دادم که اگر بسترهای لازم و زیرساختهای تولید و صادرات برای کاشی و سرامیک هموار شود ما میتوانیم به سطح صادرات 1 میلیاردی دلاری برسیم. خوشبختانه آخرین آمار صادرات کاشی و سرامیک در سال 92  حاکی از صادرات بیش از 90میلیون مترمربع، معادل 400میلیون دلار است که نشان میدهد این صنعت با روند مطلوبی در حال صعود است. مطمئناً اگر موانع صادراتی برداشته شود این صنعت قابل رقابت با صادرات سنتی فرش و پسته و خشکبار خواهد بود. با آسان نمودن فضای کسبوکار ضمن شناسایی مزیتهای نسبی بخشهای مختلف اقتصادی و سرمایهگذاری میتوانیم برای رسیدن به این هدف اقدامات موثری را انجام دهیم و در نهایت اگر بتوانيم سرمایهگذاریهای انجامشده و مجموع عوامل توليد را تثبيت كنيم ،اين صنعت میتواند به اقتصاد ملي كمك نمايد.

پیام ساختمان: نمایشگاه امسال از نظر کمی و کیفی چه تفاوتی با نمایشگاههای گذشته دارد؟

نمایشگاه امسال با سالهای قبل از نظر شکل و ماهیت متفاوت است و امیدواریم در مقایسه با سالهای قبل با  استقبال بیشتر شرکتکنندگان مواجه شود. از نظر کیفی نیز قرار است بیشتر کارخانهها جدیدترین تکنولوژی چاپ دیجیتال را در معرض نمایش بگذارند. نمایشگاه امسال محلی برای ارائه بهترین طرحها و بروزترین تکنیک ها در عرصه کاشی و سرامیک و محفلی برای حضور متخصصین ،اساتید و دانشجویان دانشگاهها و فعالان عرصه کاشی و سرامیک خواهد بود تا از آخرین دستاوردهای این صنعت آگاه شوند لذا این نمایشگاه فضای رقابتی تنگاتنگ برای ارائه بهترین طرحها است .

پیام ساختمان:آیا   استاندارد خاصی برای حضور شرکتکنندگان در این نمایشگاه مد نظر است ؟

از آنجا که صنعت کاشی و سرامیک استاندارد اجباری دارد و شامل استاندارد تشویقی نیست فاکتورهای مقاومت کاشی و دهها فاکتور را شامل میشود. به عنوان مثال در بازدیدهای دورهای صنفی  اگر محصولات کارخانهای خارج از استانداردها باشد آن کارخانه امتیاز منفی میگیرد. خوشبختانه تولیدکنندهها سعی و تلاشان فراتر از استانداردهای ایران است و تلاش میکنند خود را با استانداردهای جهانی همگام کنند و اگر روزی صادرات به اروپا داشته باشیم مطمئناً از استانداردهای جهانی تبعیت خواهیم کرد. بنابراین تمام سعیمان در این نمایشگاه جذب حداکثری اعضا بوده است. البته نمایشگاه بینالمللی امکانات بسیار محدودی دارد و زیرساختهای نمایشگاه مطلوب نیست به گونهای که سالنهای موجود کفاف اعضا را نمیدهد بنابراین یکی از آرزوهای تشکل صنفی، فراهم نمودن یک فضای نمایشگاهی دائمی بینالمللی مختص این صنف است تا با سلیقه خودش نمایشگاه دائمی و بینالمللی کاشی و سرامیک را برگزار کند.

پیام ساختمان: چه مساحتی از نمایشگاه بینالمللی در اختیار بیست و دومین نمایشگاه کاشی و سرامیک خواهد بود؟

در نمایشگاه امسال ما نزدیک به 20هزار مترمربع فضای مفید در اختیار داریم که از این مساحت 1000مترمربع در اختیار شرکتهای خارجی است  که این رقم نسبت به سال گذشته 60درصد توسعه داشته است.کشورهای حاضر در این 1000مترمربع شامل ایتالیا ،اسپانیا ،چین ،هلند ،اکراین ،روسیه ،پرتغال ، آلمان و... است. شایانذکر است در سال 92 این مساحت حدود 600 مترمربع بوده که چه از لحاظ وسعت سطح و چه از لحاظ تعداد کشورها افزایش داشته است. حدود 45 کشور در این نمایشگاه حضور خواهند داشت که در سال 92  تعداد  27 شرکت بود. تعداد شرکتکنندگان داخلی نیز 180شرکت است که با افزایش قابلتوجه روبه رو است .

پیام ساختمان: قرار است هشتم تا دهم آذرماه 1393 اولین کنفرانس بینالمللی کاشی،سرامیک و چینی بهداشتی ایران برگزار شود. در مورد این کنفرانس توضیحاتی بیان کنید ؟

در حال حاضر ایران چهارمین کشور تولیدکننده کاشی و سرامیک در جهان است، مضاف بر این، ایران از سابقه بسیار طولانی و درخشان در این زمینه برخوردار است اما علیرغم موفقیتهای چشمگیر تاکنون هیچ همایش علمی در کنار این صنعت برگزار نشده است. همچنین کمبود جایگاه تبلیغاتی در سطح جهان و عدم حضور فنآوریهای نوین باعث شد انجمن صنفی کاشی و سرامیک و دانشگاههای حوزه کاشی و سرامیک و صنعت اندیشههایی برای برگزاری این همایش غنی داشته باشند.در این همایش از 10 شخصیت شاخص و سرشناس کشورهای ایتالیا، اسپانیا، استرالیا، ترکیه و برزیل به عنوان سخنرانان اصلی دعوت به عمل آمده و هر کدام از آنان مقالههایی را برای این همایش ارسال کردهاند. البته هر کدام از این افراد شاخص درزمینه  فنآوری و تولید در کشور خودشان مسئولیتهای اجرایی دارند .همچنین 10 سخنران ایرانی معتبر  از دانشگاه و بخش تولید داریم که  حضور این سخنرانان میتواند مشوق بزرگی برای حضور خارجیها، دانشجویان و تولیدکنندگان باشد. این کنفرانس با یک روز کارگاه آموزشی از سوی 3تا 4 دانشمند و تولیدکننده خارجی همراه خواهد بود که میتواند فرصت گرانبهایی برای تولیدکنندگان و علاقهمندان برای دیداری رو در رو باشد؛ مطمئناً این کارگاه گره گشای بسیاری از سؤالات و مشکلات خواهد بود.در ضمن این همایش2500 مترمربع فضای نمایشگاهی دارد که مطمئناً به دلیل وسعت کم این فضا، معیارهای بسیاری در نظر گرفته میشود که از 120 تولیدکننده کاشی و سرامیک و 30 تولیدکننده چینی بهداشتی، برای حضور در آن اولویتبندی خواهد شد.