هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   186   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

برج آزادی را نمی‌بینند!

در خبرها آمده بود ؛ کشور برزیل که در سال 1950 با 6 استادیوم میزبان مسابقات جام جهانی فوتبال بوده است، برای امسال 12 استادیوم را با معماری روز دنیا آماده کرده که هم اکنون مسابقات جام جهانی باشکوه هر چه تمام تر در آنها در حال برگزاری است. همین خبر باعث شده تا عدهای ضمن دامن زدن بر آتش عدم توان جذب گردشگری خارجی در ایران، به آسیاب دشمن آب بریزند. (نامردها یک بار هم اشتباه نمیکنند که آب را روی آتش بریزند) ولی ما فکر میکنیم که چه قدر بعضیها بی چشم و رو هستند که این همه موهبت کنارشان هست و نمیتوانند آنها را ببینند. حالا درست است که کشور ما در میزان جذب گردشگر خارجی در جهان کشور اول نیست ولی به هر حال کشور صدوهفتادوپنجم هم بد نیست؛ چرا که باید نیمه پر لیوان را دید. مثلاً اینها این برج آزادی را نمیبینند که درست وسط میدان آزادی پاهایش را باز کرده و ایستاده و هنوز هستند مردمانی از کشورهای دوست و برادر که برای عکس گرفتن زیر میدان آزادی راهی ایران میشوند؟ آنها ساعتها در کف مینیبوس و صندوق عقب پراید میخوابند و به صورت قاچاق وارد کشور ما میشوند بلکه بتوانند عکسی به یادگار بگیرند و به غفلت نخورند. یا مثلاً نمیبینند که در ایام نوروز حدود سی میلیون نفر ایرانی برای گردشگری به سفر می روند؟ حالا درست است که به طور طبیعی تعدادی از آنها در جادهها تصادف میکنند و اگر تصادف نکنند بر اثر خوردن غذای رستورانهای بین راهی افقی میشوند یا ممکن است شب هتل و مسافرخانهای برای اقامت پیدا نکنند و گرگ آنها را بخورد، ولی قبول کنید که حسن سفر به همین وقایع غیرقابلپیشبینی است. آن کسانی هم که این حرفها را میزنند حقشان این بود که در آمریکا به دنیا میآمدند. آن وقت این همه راه باید میکوبیدند میآمدند ایران تا بتوانند از این مواهب استفاده کنند.