هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   186   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

نظام مهندسی در کشور اعمال قانون می‌کند

سید محمد غرضی در سال ۱۳۲۰ در اصفهان متولد و در سال ۱۳۴۰ خورشیدی، وارد دانشکده فنی دانشگاه تهران شد و موفق به دریافت مدرک فوقلیسانس در رشته الکترومکانیک گردید.  وی از زمان تأسیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در سال 1375 تا سال ۱۳۸۹، در پنج دوره سه ساله، ریاست این سازمان را نیز بر عهده داشت. در زمینه وضعیت ساختوساز کشور و تغییرات سازمان نظام مهندسی و... با مهندس غرضی گفتگویی داشتیم که در پی میآید:

پیام ساختمان: وضعیت ساختوساز در کشور را چگونه میبینید؟

من عملکرد ساختوساز در کشور را تقریباً از دهه 1330 به بعد شاهد و ناظر بودهام. به تدریج در این حوزه سرمایهها بهتر مورد استفاده قرار گرفته و تکنولوژیهای جدید وارد ساختمان شده و با نسل جدید مهندسان، وضع ساختوساز به مراتب بهتر شده است. الآن الحمدلله ساختمانهای 20 و 30 طبقه با طراحی ایرانی و مهندس ایرانی و پیمانکار ایرانی هم ساخته میشود. مجموعه جریان، شکل مثبت و البته فراز و نشیب دارد. من از آقایان مهندس آخوندی و ترکان سابقه بسیار خوبی سراغ دارم و توفیقشان را در این مجموعه از خدا خواهانم.

پیام ساختمان: تغییرات اخیر در سازمان نظام مهندسی را چگونه ارزیابی میکنید؟

نظام مهندسی یک واحد عظیم اجتماعی است که تعداد اعضای آن به سرعت به یک میلیون نفر میرسد. این تغییرات هم جزو تحولات اجتماعی است که ایجاد میشود و حسن کار انتخاباتی هم همین است که قبلیها می روند و عدهای میآیند و میراثی میگذارند و دیگران از آن استفاده میکنند و آیندگان میتوانند به تداوم و تکمیل این میراث کمک کنند. الحمدلله امروز نظام مهندسی تقریباً در سراسر کشور اعمال قانون میکند و ساخت و سازها به مراتب در دهه 80 خیلی بهتر از دهه 70 بوده و در دهه 70 خیلی بهتر از دهه 60 بوده است. الآن سرمایهها به صورت قانونمندتر در این صنعت هزینه میشود.

پیام ساختمان: نظر شما در مورد یکپارچهسازی نظام فنی و اجرایی کشور چیست؟

زمانی که ما میخواستیم قانون نظام مهندسی را تصویب کنیم؛ در دولت، آقای زنجانی که آن موقع رئیس سازمان مدیریت بود با اینکه سرمایههای دولتی تابع مقررات ملی ساختمان بشود، مخالفت کرد و اکثراً وزرا هم مخالفت کردند. ولی امروزه وضع فرق کرده و کمکم دولت از تصدیگری فاصله گرفته و دیگر اینکه سازمانهای دولتی و سازمان مدیریت 10 هزار پیمانکار را بخواهند کنترل کنند، میسر نیست و مقررات نویسی هم برای این تعداد سخت شده است. لذا اگر ظرف دهه 90 بتوان این مجموعهها و نیروهایی که در این کارها مشارکت میکنند را طوری سازمان داد که بتوانند در اداره امور ساختمان اتفاق نظر داشته باشند بسیار خوب است. بالأخص آقای مهندس آخوندی وزیر محترم راه و شهرسازی اگر بتوانند مقررات ملی راه و راهآهن را بنویسند و وضع آسفالت در سطح کشور و زیرسازی، روسازی، شانه راه و اینطور مسائل را تحت مقرراتی دربیاورند که آسفالت 30 سال عمر و جاده 1000 سال عمر کند و ... خیلی خوب است. من زمینههای مثبتی در این امور میبینم.

پیام ساختمان: فکر میکنید چگونه میتوان معضل بزرگ هدر رفت انرژی در ساختمان را حل کرد؟

انجام این کار به لحاظ داشتن قانون نسبتاً بد نیست چون در مقررات ملی مسائل مربوط به صرفهجویی در انرژی به طور مفصل مطرح شده است ولی در امر تولید مصالح، طراحی، نظارت و اجرای ساختمان خلأهای فراوانی دیده میشود. برای اینکه این کارها به نتیجه برسد به نظرم نسل جدیدی از نیروی کار و تولیدکننده با تخصص بیشتر و درآمد بهتر میخواهد که بتواند مصالح را درست تولید و نصب نموده و مسائل فنی را رعایت کند. الآن خوشبختانه موضوع مصرف بیرویه انرژی به خوبی در جامعه مطرحشده ولی فقط محدود به ساختوساز نیست و در سایر مسائل مثل خودروها و کارخانهها و تولید سیمان و آهن و ... هم خیلی انرژی مصرف میشود و برای هر قسمتی باید مقررات مربوط به آن اجرا شود.

من خیلی دلم میخواهد در بنگاههای معاملات ملکی ناظرانی باشند تا عمر ساختمان، اجرای مقررات ملی در ساختمان، قیمت ساختمان و چنین چیزهایی را به خریدار عرضه کنند تا خریدار بفهمد در حال انجام چه کاری است. انشاءالله روزی خریدار به فروشنده مسلط شود و توانایی فهم این قضایا را داشته باشد و بداند که اگر در ساختمانی انرژی زیادی مصرف شود از جیب او می رود. امیدوارم بتوانیم این مسائل و موضوعات را به صورت روشمند در جامعه رواج بدهیم.