فن‌آوری مدرن

شمار نشریه : 186

شیر ساعتی

 گاهی نیاز دارید، شیر آب را مدتی باز نگه دارید و بعد ببندید اما نمیخواهید تمام مدت، کنار شیر آب بایستید. این وسیله با نام تجاری Water&Time به شما کمک میکند که برای باز بودنِ شیر آب، زمان تعیین کنید. کافی است تایمرِ شیر را روی زمانی که لازم است تنظیم کنید، شیر آب را باز کنید و خیالتان راحت باشد، در موعد مقرر، جریان آب، قطع خواهد شد. برای پرکردنِ وان حمام، سینک ظرفشویی و یا استخر وسیلهای مناسب به نظر میرسد.

فیلتر آب خورشیدی

یکی از مهمترین مسائل مناطق روستایی تامین آب آشامیدنی است. چرا که در این مناطق دسترسی به آب تصفیه شده توسط تصفیهخانه های شهری موجود نیست. بسیاری از مردم این مناطق از آبهای شیرین زیرزمینی استفاده میکنند ولی بعضا وجود آلودگی و یا نمک آنها را با مشکل مواجه میکند.در اینجا یک تصفیه کننده آب را معرفی میکنیم که به کمک انرژی خورشیدی کار میکند و مبنای کار آن فرایند تقطیر است. به این شکل که ابتدا آب بخار شده و بخار را خنک کرده سپس قطرات زلال آب را جمع می کند. 

شیشهشوی

برای پاک کردن شیشههای منزل یا اتومبیل، نیازی به دستمال و کهنهپارچه و روزنامه و اسپریِ شیشهپاککن نیست. این وسیله با نام "جیرجیر" تمام این وسایل را در خود جمع کرده است: یک دستمال، یک پدِ خشککن و یک محفظه برای مایع شوینده.با فشار دادن یک دکمه، کهنهپارچه به مایع شوینده آغشته میشود. درون دستهی وسیله، جایی برای دستمالِ پاککنندهی شیشهی اتومبیل تعبیه شده است. جنس این وسیله از پلیپروپیلن و لاستیک میباشد.

ربات رطوبتساز

البته این یک رطوبتساز معمولی است ولی از آنجا که خیلی مدرن ساخته شده این نام را برای آن انتخاب کرده ایم. بخار از دو سوراخ دایرهای شکل که به مثابه گوشهای ربات هستند بیرون میآید و هنگامی که بخار بیشتری از گوشهای ربات به محیط وارد شود تداعیکننده عصبانیت ربات است.