هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   186   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

گفتگو؛ شاه کلید حل اختلافات

مهندس حجتالله عامری، نائب رئیس اول سازمان:

ما تا به حال از تعدادی از تشکلهای صنعت ساختمان دعوت کردهایم تا به شورای مرکزی بیایند و با هم گفتگو کنیم و گفتگوهای خوبی هم انجام شده است. هم ما و هم همه تشکلهای موجود به فکر ایجاد وحدت رویه هستیم تا بتوانیم به هدف نهاییمان برسیم که اجرای مقررات ملی در سطح کشور است. ما باید با وحدت و همدلی با هم کار کنیم تا نهایتاً بتوانیم ساختمان بهتر و باکیفیتتری بسازیم. همه ما باید یادمان باشد که هدف از این همه رفتوآمد به سازمان استان و شورای مرکزی و غیره، ساخت ساختمانهایی با عمر مفید بالاتر است. به نظر من دستاندرکاران صنایع مرتبط با صنعت ساختمان باید به دفعات با هم بنشینند و در خصوص مشکلات و اختلافات گفتگو کنند. گفتگو شاهکلید حل اختلافات است. باید با هم حرف بزنیم و مشکلات را پیدا کنیم. حیف است این همه سرمایه کشور که در صنعت ساختمان صرف میشود به خاطر اختلاف نظر و دیدگاه چند فرد یا مجموعه و نهاد، هدر برود. الآن خروجی صنعت ساختمان ما شایستگی ما را ندارد و این موضوع را هم دوستانمان میدانند. ما نباید سرمان را در برف کنیم و از واقعیت بگریزیم. واقعیت این است که همه ما تا حدودی در این کیفیت نامطلوب ساختههایمان نقش داریم. من فکر میکنم اجلاس هیئت عمومی سازمان فرصت خوبی است تا همه فعالان این صنعت دور هم جمع شوند و در خصوص مشکلات و اختلافاتشان حرف بزنند و دنبال تفاهم و راه حل بگردند. من نسبت به این اجلاس خیلی خوشبین هستم و از هیئتمدیره تشکلهای مختلف و شهرداران هم دعوت کردهایم تا بیایند و با هم سر میز گفتگو بنشینیم.