تاثیر معکوس معماری بر گردشگری

شمار نشریه : 186

گروه معماری دکوراسیون:هنگامی که سخن از جذب گردشگر به میان میآید، بدون شک عناصر و زیرساختهای بسیاری برای ایجاد انگیزه و جذب آنها مطرح میشود. بنابراین هر اندازه به مقوله توریسم نگاه تخصصیتری داشته باشیم، به همان میزان نقش عناصر مختلف برای جذب بیشتر گردشگر نیز پررنگتر خواهد شد.یکی از این عناصر که از دیرباز مورد توجه و علاقه گردشگران بوده است، معماری بناهای قدیمی و همچنین مدرن و معاصر است. همین عنصر معماری انگیزهای شد تا مسئولان شهری در دیگر کشورهای توسعهیافته به فکر استفاده از این هنر برای جذب گردشگر بیفتند. شهرداران شهرهای غیر مشهور آمریکا همچون«میلواکی» و «اوکلند» در ایالت کالیفرنیا با سرمایهگذاریهای کلان، به تجربههای موفقی در زمینه جذب گردشگر دست یافتند.حال ایران با داشتن سابقه طولانی در زمینه معماری تاکنون نتوانسته آنچنان که شایسته است در جذب توریسم پویا باشد. دلایل این امر و راهکارهای این موضوع را در گفتگو با چند تن از نمایندگان و کارشناسان پیگیر شدیم :

لزوم استفاده از معماری در جذب گردشگر

نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بر لزوم استفاده از معماری شهری در جذب گردشگر تأکید کرد و گفت: امروزه گردشگری به عنوان یکی از مهمترین صنایع توسعه پایدار، فرصت بزرگ فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی برای کلانشهرها و مادر شهرهای جهانی از جمله کلانشهرهای ایران به وجود آورده و معماری به عنوان اجتماعیترین هنر بشری با فضای اطراف انسان مرتبط است

 روحالله بیگی اینانلو افزود: جذب گردشگران سبب توجه جهانی به کشورمان و رشد و توسعه اقتصادی و همچنین شناخت فرهنگ و تمدن ایرانی میشود. وی خاطرنشان کرد: بیشک بهره گرفتن از علم معماری و استفاده از معماران برتر، باعث ساخت بناهای خاص و تقویت معماری شهری شده و مروری بر موضوع توریسم و گردشگری نشان میدهد کشورها و شهرهایی که از معماری خاص و جذابی برخوردارند، بیشترین گردشگر را جذب میکنند. بیگی با تأکید بر اینکه آنچه باید در جذب گردشگر مورد توجه قرار گیرد، لزوم استفاده از معماری شهری است، گفت: در کنار مرمت و بازسازی آثار تاریخی باید حداقل محدودههای این اماکن، هتلها، اقامتگاهها، بازارها، فضاهای تفریحی و... با معماری تحسینبرانگیز ایرانی اسلامی جذابیت دوچندان بگیرد و بیشک این هزینهها، سرمایهگذاریهای ماندگار و سودآور در میانمدت است.

  معماری یکی از شاخصهای مهم توسعه صنعت توریسم

عضو فراکسیون گردشگری مجلس شورای اسلامی گفـت: متأسفانه امروز شاهد طرحهای وارداتی معماری و نماهای غیرارزشی در برخی کلانشهرها هستیم که باید گفت این طرحها تأثیر معکوس بر جذب گردشگر دارد.

حجتالاسلام نصرالله پژمان فر، معماری را یکی از شاخصهای مهم توسعه صنعت توریسم دانست و اظهار کرد: معماری در واقع یکی از مهمترین شاخصهایی بوده که بر توسعه توریسم موثر است و باعث جذب گردشگران به شهرها و ملل مختلف میشود.وی افزود: در واقع با حفظ میراث گذشته انگیزه افراد برای واکاوی تاریخ گذشتگان بیشتر شده و همین بناهای فاخر خود ظرفیتی عظیم از حیث معماری در جذب گردشگر به شمار می رود.عضو فراکسیون گردشگری مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه معماری اصیل ایرانی سرشار از محتوا و نکات اخلاقی و روحی و روانی است، خاطرنشان کرد: به عنوان مثال در معماری ایرانی استفاده از خطوط منحنی برای مخاطبان ایجاد آرامش کرده و تأثیرات معنوی دارد و همین متفاوت بودن معماری اصیل ایرانی اسلامی سبب جذب گردشگران بیشتری از سراسر دنیا به کشورمان شده است.

وی تاکید کرد: متأسفانه معماری کلانشهرهای ما دارای مشکلاتی بوده و در واقع معماری کلانشهرهای ما بر اساس معماری ایرانی اسلامی طراحی نشده و امروز در معماری این کلانشهرها شاهد طرحهای وارداتی معماری و نماهای غیر ارزشی هستیم که این مسئله تأثیرات منفی در سطح نگاهها ایجاد میکند و تأثیر معکوس بر جذب گردشگر دارد.عضو فراکسیون گردشگری مجلس شورای اسلامی افزود: باید به سمتی برویم که به تنوع خواستههای مخاطبان در حوزههای معماری احترام بگذاریم اما نباید از این مسئله غافل شد که برخی رویکردها در حوزه معماری،ضد ارزشی است و حتی گاهی نمادهای فراماسونری را در قالب این معماریها مشاهده میکنیم.

پژمان فر با تاکید بر اینکه شهرداریها و میراث فرهنگیها باید در حوزه معماری اقدام مشترک را در دستور کار خود قرار دهند، گفت: اگرچه باید به خواستههای متنوع صاحبان املاک احترام گذاشت اما نباید هویت معماری اصیل کشورمان را فراموش کنیم و در این حوزه نیازمند تصمیمات و اقدامات مشترک شهرداریها و میراث فرهنگیها هستیم.

معماری ایرانی شاخصه اصلی جذب گردشگر

یک کارشناس حوزه معماری و شهرسازی با تاکید بر تأثیر معماری ایرانی اسلامی بر جذب گردشگر، خواستار توجه به این مسئله در شهرسازی جدید شد.فرخ جمالی در خصوص تأثیر معماری بر رونق صنعت گردشگری اظهار کرد: معماری یکی از شاخصههای اصلی جذب گردشگر به حساب میآید که این مسئله در کشور ما بیش از سایر کشورها دیده میشود.وی با تاکید بر جاذبههای گردشگری متکی بر معماری در کشور ما خاطرنشان کرد: در بیشتر استانهای کشور جاذبههای گردشگری فراوانی وجود دارد که نقطه جذب آنها معماری ایرانی اسلامی سنتی بهکاررفته در آنهاست. این کارشناس حوزه شهرسازی با انتقاد از عدم توجه به معماری سنتی در شهرسازی جدید تصریح کرد: متأسفانه در شهرسازی جدید توجه چندانی به معماری سنتی نمیشود و سعی میشود که از معماری مدرن که از کشورهای دیگر نشئت گرفته است، استفاده شود که این رویه صحیح نیست.

جذب سرمایهگذاران عرصه معماری در صنعت توریسم

مهدی حجت، در خصوص روش جذب سرمایهگذاران عرصه معماری به صنعت توریسم اظهار کرد: در بخش معماری مخصوصاً در معماری سنتی با آگاهسازی و مشخص کردن نکات مثبت سرمایهگذاری در صنعت گردشگری برای سرمایهگذاران میتوان زمینه سرمایهگذاری بخش خصوصی در این حوزه  را فراهم کرد.  وی با بیان اینکه کسب درآمد از راه گردشگری یکی از منابع اساسی جذب درآمد در دنیا به حساب میآید، خاطرنشان کرد: در دنیای امروز اقتصاد مبتنی بر درآمدهای حاصل از صنعت گردشگری یکی از اقتصادهای پردرآمد و پر بازده است و کشورهایی که حتی پیشینه زیادی هم در حوزه گردشگری ندارند، به دنبال جذب گردشگر هستند.

 قائممقام سابق سازمان میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری ادامه داد: کشور ما از نظر جذابیتهای گردشگری در جایگاه ممتازی قرار دارد ولی متأسفانه از این جذابیتها به خوبی استفاده نشده است. حجت به لزوم حرکت با برنامه در صنعت گردشگری اشاره کرد و گفت: صنعت گردشگری برای پیشرفت نیاز به برنامهریزی و صبر و حوصله دارد زیرا یک کار فرهنگی به حساب میآید و مقولات فرهنگی در کوتاه مدت نمیتوانند بازده خود را نشان دهند.

 وی معماری سنتی ایرانی اسلامی را از عوامل مهم جذب گردشگر در کشور ما دانست و تصریح کرد: در حال حاضر بسیاری از جذابیتهای گردشگری کشور ما دارای معماری سنتی ایرانی اسلامی هستند که این نشان از غنای فرهنگی ما دارد، بنابراین این نوع معماری باید مورد توجه قرار گیرد.