هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   186   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

خانه های مقرون به صرفه در اسکاتلند

اسکاتلند برای فراهم سازی خانه های مقرون به صرفه فراتر از اهداف خود گام بر می دارد.

آخرین آمارها نشان می دهد که دولت اسکاتلند بسیار جلوتر از هدف خود که ایجاد 30 هزار خانه مقرون به صرفه تا سال 2016 می باشد، قرار دارد. تعداد 7012 واحد که طی سال گذشته احداث گردیده به متقاضیان عرضه و هم اکنون 19900 واحد نیز توسط دولت و از طریق زمین شهری آماده ارائه به متقاضیان می باشد. تا ماه مارس 2014 تعدادی از این خانه ها تکمیل و آماده عرضه بوده که طی 12 ماه گذشته 17 درصد پیشرفت را نشان می دهد. در حالی که این عدد تا پایان سال به 43 درصد خواهد رسید.

آخرین آمار نشان می دهد که در سه ماهه آخر سال 2013 بیش از 3046 واحد توسط بخش خصوصی احداث شده که طی 4 سال گذشته این اولین  بار است که آمار و ارقام عددی بیش از 3 هزار واحد را نشان می دهد.

مارگارت بارگس - وزیر مسکن اسکاتلند می گوید: این آمار حاکی از آن است که طبق تعهد خودعمل کرده و اعلام می دارم که به هدف خود (30 هزارواحد ) در طول عمر این دولت گام برداشته ایم اما ما از تلاش خود دست نخواهیم کشید و کماکان در پی بالا بردن تعداد واحدها بوده و در این مسیر با تمام قدرت و از تمامی ارگان های وابسته و بخش های خصوصی  کمک گرفته تا به اهداف خود برسیم. دولت تا ماه مارس 2016 بالغ بر 1.35 میلیارد پوند در مسیر احداث اینگونه مساکن سرمایه گذاری می کند.

وی می گوید: سرمایه گذاری 275 میلیارد پوندی در مسیر کمک به خرید مسکن، میزان رشد اقتصادی مورد نیاز را به منظور کمک به صنعت ساختمان و ایجاد فرصت های شغلی تأمین می کند.