هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   186   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

نیشگون به جراید!

جام جم: زمین زیر پایههای تخت جمشید میلرزد

*: جمشید جان شما هم به فکر اجاره کردن جای دیگر باش!

ابرار اقتصادی: 70 درصد ساخت و سازهای پایتخت در انحصار 23 شرکت

*  و چند درصد نظام مهندسی در دست چند نفر!؟

دنیای اقتصاد: آدرس هوایی در مبایعهنامه ملکی

*: همه چیزمان هوایی شده، به زودی هوانورد میشویم!

هفت صبح: ریزش آوار مرگبار، در خیابان سنایی

*: اصل قضیه یکی است، هر دفعه آدرسش عوض میشود!

ایران: ضعف نظارت بر حق کمیسیون مشاوران املاک

*: خُب «حق کمیسیون» نظارت را هم ضعیف میکند!

جام جم: کمبود اعتبار برای نوسازی بافت فرسوده

*: «کمبود» نسبی است، باید دید برای کدام جیب!

دنیای اقتصاد: ابطال «مجوز خاص» باغات تهران

*: آن که «خاص» است ابطال را باطل میکند!

همشهری: عبور از دره وام مسکن

*: مثل رد شدن شتر از سوراخ سوزن!

هفت صبح: چراغ سبز بانک مرکزی به لیزینگ مسکن

*: بعضی چراغهای سبز به تورنتو ختم میشود!

شرق: کلانشهرهایی خفته بر بستر گسلهای لرزه زا

*: و مدیران کلانشهرهایی خفته بر بستر خوشخیالی!

ابرار اقتصادی: تأمین زیربناهای مسکن مهر به عهده متولیان است

*: پنپ! به عهده رهبر گروه داعش است!

دنیای اقتصاد: هزینه و فایده طرحهای جدید

*: هزینه که از جیب دولت است ولی طرح جدید «رایآور» است!