هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   186   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

جریمه تاخیر سازندگان مسکن مهر

قائممقام وزیر راه و شهرسازی در مسکن مهر گفت: سازندگان و شرکتهای تعاونی فعال در مسکن مهر اگر به صورت غیرمجاز در تحویل این واحدها تأخیر داشته باشند، باید ماهانه نیم درصد جریمه پرداخت کنند.

احمد اصغری مهرآبادی در گفتوگوی ویژه خبری شبکه دو سیما که به بررسی تصمیمات جدید مسکن مهر (ابلاغ شرایط جدید نقل و انتقال مسکن مهر) بر بازار مسکن پرداخته بود، گفت:برای روشن شدن بحث آزاد شدن نقل و انتقال مسکن مهر باید یک گریزی به مصوبه دولت دهم بزنیم که در آن آمده بود که نقل و انتقال مسکن مهر تا 5 سال ممنوع است اما دیدیم که این اقدام به صورت وکالتنامه انجام میشود.

مهرآبادی با اشاره به اینکه این نوع خرید و فروش وکالتی مشکلاتی را در آینده متوجه فروشندگان و حتی خریداران ایجاد میکرد اضافه کرد: در دولت دهم کارگروه مسکن مصوبهای را ابلاغ کرد که بر اساس آن افرادی که صاحب اعیان مسکن مهر شده بودند به آنها اجازه داد که واحدهای مسکونی خود را (اعیانی) خرید و فروش کنند. وی ادامه داد: به هر حال این موارد بررسی و کارشناسی شد که این راه درست و اصولی نیست و راه را برای معاملات رسمی بیشتر باز کردیم تا کار تسهیل شود.

وی در پاسخ به این سؤال که ؛ تکلیف برخی از متقاضیان که تمام آورده خود را پرداخت کردهاند اما هنوز نتوانستهاند واحد مسکونی خود را تحویل بگیرند،چیست گفت: اگر متقاضی مسکن مهر سهم آورده خود را داده باشد و سازنده و تعاونی مسکن به صورت غیرمجاز واحد مسکونی را تکمیل و تحویل نداده باشد ضوابطی داریم که آن سازنده و آن تعاونی مسکن باید ماهانه نیم درصد جریمه پرداخت کند.